Voorbereiding op de eerste stagedag

Lees de nota van de parkeerproblematiek grondig na voor u de informatie van uw specifieke stage doorneemt.

Bent u stagiair-arts in opleiding, dan volgt u de informatie zoals verkregen vanuit uw opleiding. Wend u bij vragen tot de personeelsdienst via 050 36 58 25.