Voor (huis)artsen

Om de patiënten de best mogelijk zorg te bieden, is een goede samenwerking tussen het ziekenhuis en de huisartsen en verwijzende artsen erg belangrijk. Met onder andere onze symposia, ons medisch magazine Medi@Lucas en onze nieuwe huisartsenapp zetten we in op kennisoverdracht en uitwisseling. Op deze pagina bundelen we alle relevante documenten en informatie voor (huis)artsen en zorgprofessionals.

Medi@Lucas

Via ons medisch magazine Medi@Lucas willen we contact houden met de artsen en paramedici van de Brugse regio en zijn Ommeland.

Medi@Lucas is meer dan een nieuwsbrief voor huisartsen. Je vindt er boeiende wetenschappelijke artikels geschreven door onze stafleden en medewerkers, aankomende symposia en allerhande nieuws uit het AZ Sint-Lucas Brugge.