Nieuws

Nieuwe orthopedist: dr. Francis Bonte
Op 1 april 2017 startte dokter Francis Bonte als staflid binnen de dienst orthopedie. Hij volbracht zijn opleiding geneeskunde en specialisatie in de orthopedie aan de UGent. Tijdens zijn opleiding verwierf hij een bijzondere interesse in de chirurgie van de bovenste ledematen ...

Activiteiten

Week van het Hartritme: registreer u voor een gratis infosessie en initiatie in reanimatie
Van 29 mei tot 2 juni 2017 vindt de nationale Week van het Hartritme plaats. Tijdens deze week kan u in het AZ Sint-Lucas aanleren hoe iemand gereanimeerd kan worden met gebruik van een AED (Automatische Externe Defibrillator).

Er worden 8 sessies van telkens 1 uur ...