Je eerste stagedag

Studenten die een zorgopleiding volgen, starten de stage met een algemeen onthaalmoment. Afhankelijk van welk soort stage je loopt, wordt dit op een andere manier georganiseerd. 

Onthaalmoment

Niet-zorg of specifieke stages

Voor niet-zorg stages of specifieke stages wordt in overleg met de leidinggevende en de stagecoördinator een individuele afspraak gemaakt om je badge te bezorgen en alle onthaalinfo te bezorgen. Deze afspraak wordt steeds bevestigd via e-mail. 

Zorg of paramedische stages

De zorgstages starten steeds met een algemeen onthaalmoment op maandag. Als de maandag een feestdag is, start de stage op dinsdag. Je wordt verwacht om 8.30 uur in de Lucas academie in de Lucaslaan nr. 9 (dus niet in het hoofdgebouw maar een huis in de straat). 

Tijdens het onthaalmoment zal de stagecoördinator je alle praktische zaken bezorgen (badge, login etc.) en je een toelichting geven bij de interne afspraken. Daarna krijg je een korte rondleiding en begeleiden we je persoonlijk naar je verpleegeenheid of dienst. 

Je meldt je dus nooit zelfstandig aan op de verpleegeenheid of dienst.

Wat brengt je mee?

Waarborg

Elke student ontvangt een persoonlijke badge en zo nodig een lockersleutel, thermometer, enzovoort. Voor de badge en lockersleutel wordt een waarborg gevraagd van max. 25 euro (15 euro voor de badge en 10 euro voor de lockersleutel). Deze waarborg betaal je op het onthaalmoment via Payconiq of cash (gelieve gepast geld te voorzien).

Documenten

Elke student moet verplicht verschillende documenten kunnen voorleggen:

  • Een geldig gezondheidsattest (op papier of digitaal – mag maximaal 5 jaar oud zijn)
  • Een werkpostfiche (digitaal indien afgesproken met de onderwijsinstelling. Anders wordt deze op papier meegebracht. Je kan de werkpostfiche hier downloaden.)
  • Het ingevulde onthaalformulier 

Laptop

Werk je vanuit de opleiding met medbook? Breng op de eerste dag je eigen laptop mee. Tijdens het onthaal wordt klassikaal de uitnodiging verstuurd naar de verpleegeenheid.

Wat te doen bij ziekte?

Als je ziek wordt vóór de start van je stage, breng je de stagecoördinator hiervan op de hoogte via stage@stlucas.be. Op deze manier kunnen we de nodige afspraken maken rond je latere opstart (onthaal, login, badge etc.).