Op bezoek

Bezoekuren

Onze algemene bezoekuren zijn van 15.00 tot 20.00 uur. De laatste toegang is om 19.30 uur, verlaat het ziekenhuis vóór 20.00 uur.

Specifieke bezoekersregelingen

Patiënten met palliatieve zorg en patiënten opgenomen op bepaalde verpleegeenheden hebben een specifieke bezoekersregeling. Je vindt deze bezoekuren en richtlijnen op de pagina van de verpleegeenheid.

Verpleegeenheid intensieve zorg

Verpleegeenheid MiCS

Verpleegeenheid materniteit en neonatologie

Verpleegeenheid pediatrie

Verpleegeenheid psychiatrie

Verpleegeenheid kinder- en jeugdpsychiatrie

Dagziekenhuizen

In de dagziekenhuizen zijn geen bezoekers toegelaten. Wel mag de patiënt in bepaalde gevallen vergezeld worden door één begeleidende persoon. Op de pagina van het dagziekenhuis vind je de afspraken.

Bezoekregels

Op bezoek bij een patiënt? Je bent van harte welkom. Bedankt om rekening te houden met deze voorschriften. 


Kom niet op bezoek als je ziek bent. 


Draag een chirurgisch mondmasker in deze 3 gevallen:

  • Je hebt een verkoudheid of bent verzwakt.
  • Je bezoekt een patiënt die verzwakt is.
  • Je bezoekt een patiënt op de verpleegeenheden Intensieve zorgen of MiCS.


Hou rekening met de bezoekuren uit respect voor de rust van onze patiënten.


Zorg voor een goede handhygiëne. Was en ontsmet regelmatig je handen, zeker na een toiletbezoek. Wrijf niet in je neus of ogen. Gebruik steeds een nieuwe papieren zakdoek en gooi die weg in een afsluitbare vuilnisbak. Geen zakdoek? Hoest of nies in je elleboogholte.


Eten en drinken
is enkel toegelaten in de cafetaria.


Respecteer de privacy van patiënten en medewerkers en neem geen selfies of foto's. Het is niet toegestaan om andere patiënten, bezoekers, of medewerkers van het ziekenhuis te filmen of te fotograferen zonder hun uitdrukkelijke voorafgaande toestemming.


Huisdieren
zijn niet toegelaten in het ziekenhuis. Een uitzondering hierop vormen de assistentiehonden. Contacteer de dienst Onthaal & Opname (050 36 91 11) voor meer informatie.


In de verpleegeenheden Intensieve Zorg en MiCS is het gebruik van smartphones en gsm's niet toegelaten. Een gsm-toestel zendt radiogolven uit die de werking van medische toestellen kunnen verstoren. Het verbod op het gsm-gebruik wordt aangeduid op de toegangen en deuren met een pictogram. Op andere plaatsen in het ziekenhuis is het gsm-gebruik wel toegestaan. De draagbare telefoons die ziekenhuismedewerkers gebruiken, zijn geen gsm's maar draadloze DECT telefoons die werken op een lager vermogen.