Artsen

De naam van sommige artsen wordt vergezeld van één of twee sterren (* of **).

  • * deze erkende artsen-specialisten zijn verbonden aan een ander ziekenhuis, maar oefenen ook bepaalde activiteiten in het AZ Sint-Lucas uit zoals bv. raadplegingen, wachtdiensten, enz.
  • ** deze artsen-assistenten volgen een stage in het AZ Sint-Lucas in het kader van hun opleiding tot arts-specialist.

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

A

B

C

D

F

G

H

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z