Conventiestatus

Het beroep van arts is een vrij beroep. Dat betekent dat elke arts zijn / haar honorarium (= tarief) vrij mag bepalen.

Niettemin wordt (twee)jaarlijks een akkoord over de honoraria gesloten tussen de overheid, de beroepsverenigingen van artsen en de ziekenfondsen. Daar worden officiƫle tarieven vastgelegd die conventie- of verbintenistarieven worden genoemd.

Elke arts kan ervoor kiezen deze conventie te aanvaarden, gedeeltelijk te aanvaarden of niet te aanvaarden.

Wat betekent dat als u op raadpleging komt?

Geconventioneerde (of verbonden) artsen passen de conventietarieven toe. Na terugbetaling door het ziekenfonds betekent dit dat u enkel het persoonlijk aandeel (of remgeld) betaalt.

Niet-geconventioneerde (of niet-verbonden) artsen mogen hun eigen tarieven bepalen. Na tussenkomst van het ziekenfonds betekent dit dat u naast het persoonlijk aandeel (of remgeld) ook een honorariumsupplement betaalt.

Gedeeltelijk geconventioneerde (of gedeeltelijk verbonden) artsen passen op sommige tijdstippen de conventietarieven toe en rekenen dan geen honorariumsupplementen aan. Op andere tijdstippen zijn zij niet-geconventioneerd en mogen zij bovenop hun honorarium een supplement aanrekenen.

In elke wachtruimte of elk medisch secretariaat hangt een overzicht van de conventiestatus van de artsen van het betrokken specialisme. Ook aan het onthaal en de inschrijvingsbalies in de centrale hal kan men u hierover inlichten. Op onze website staat overigens bij elke arts individueel vermeld of deze wel, niet of gedeeltelijk geconventioneerd is.

Wat betekent dat als u in het (dag)ziekenhuis opgenomen wordt?

Bij de administratieve voorinschrijving zal een ziekenhuismedewerker van de dienst onthaal en opname u (of iemand die u vertegenwoordigt) vragen om een opnameverklaring te ondertekenen. Door middel van deze verklaring maakt u uw kamerkeuze kenbaar. In functie van de kamerkeuze kunnen al dan niet kamersupplementen en / of honorariumsupplementen aangerekend worden. De ziekenhuismedewerker zal u informeren over de kosten die het ziekenhuis kan aanrekenen.

Belangrijke opmerkingen

  • De conventiestatus van een arts heeft helemaal niets te maken met de kwaliteit van de zorg die de arts u geeft.
  • Het feit dat een arts niet-geconventioneerd of gedeeltelijk geconventioneerd is, betekent niet noodzakelijk dat de arts aanzienlijke supplementen aanrekent. Vaak gaat het slechts om afrondingen.

Wenst u meer informatie omtrent de conventiestatus van zorgverleners, dan kan u terecht op de website van het RIZIV (Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering).