Conventiestatus

Zorgverleners en ziekenfondsen maken om de 1 of 2 jaar afspraken (conventies) over de tarieven die zorgverleners mogen aanrekenen. Elke arts kan ervoor kiezen deze conventie te aanvaarden, gedeeltelijk te aanvaarden of niet te aanvaarden.

 • Geconventioneerde artsen passen de conventietarieven toe. Na terugbetaling door het ziekenfonds betaal je enkel enkel het persoonlijke aandeel (remgeld).
 • Niet-geconventioneerde artsen bepalen hun eigen tarieven. Na tussenkomst van het ziekenfonds betaal je, naast het persoonlijke aandeel (remgeld) ook een ereloon- of honorariumsupplement. 
 • Gedeeltelijk geconventioneerde artsen passen op sommige tijdstippen de conventietarieven toe en rekenen geen ereloonsupplementen aan. Op andere tijdstippen zijn zij niet-geconventioneerd en mogen zij, bovenop hun ereloon of honorarium, een supplement aanrekenen.

Raadpleging

 • Bij een raadpleging zal een geconventioneerde artsen nooit een ereloonsupplementen aanrekenen.
 • Gedeeltelijk en niet-geconventioneerde artsen rekenen voor sommige raadplegingen wel een ereloonsupplement aan. 

Opname

Als je bij een opname kiest voor een individuele kamer, heeft de conventiestatus invloed op het ereloonsupplement dat een arts mag aanrekenen: 

 • Een (gedeeltelijk) geconventioneerde arts rekent een ereloonsupplement van maximaal 100% aan. 
 • Bij een niet-geconventioneerde arts is dat maximaal 200%.

Als dat ereloonsupplement bijvoorbeeld 100% bedraagt, betaal je voor een behandeling van 100 euro nog eens 100 euro extra. 
Bedraagt het ereloonsupplement bijvoorbeeld 150%, betaal je voor een behandeling van 100 euro nog eens 150 euro extra. 

Ereloonsupplementen worden niet terugbetaald door het ziekenfonds. Als je een hospitalisatieverzekering hebt, kan je meestal een terugbetaling krijgen. Informeer je hierover vooraf bij je verzekeringsmakelaar.

Lees meer over kamertype en supplementenLees meer over Lees meer over kamertype en supplementen

Hoe weet je of je arts geconventioneerd is? 

 • Raadpleeg de conventiestatus van de arts op de artsenfiche.
 • In elke wachtruimte of medisch secretariaat hangt een overzicht van de conventiestatus van de artsen.
 • Via de website van het RIZIV kan je de conventiestatus van elke erkende zorgverlener opzoeken.
 • Ook aan het onthaal en de inschrijvingsbalies in de centrale hal kunnen onze medewerkers je inlichten over de conventiestatus en het percentage ereloonsupplementen. 

Goed om weten 

 • De conventiestatus van een arts heeft niets te maken met de kwaliteit van de zorg.
 • Het feit dat een arts niet-geconventioneerd of gedeeltelijk geconventioneerd is, betekent niet noodzakelijk dat de arts aanzienlijke supplementen aanrekent. Vaak gaat het slechts om afrondingen.
 • Heb je nog vragen over de kostprijs van je behandeling of opname? Ontdek hier alle financiële informatie.