050 36 50 10 (voormiddag) anesthesie@stlucas.be
Route M 198 (ingang via achterkant ziekenhuis) - 1e verdieping

Anesthesiologie

De artsen van de dienst Anesthesiologie staan in voor de pijncontrole, de kunstmatige slaap en de stabilisatie van de levensbelangrijke functies van je lichaam tijdens chirurgische ingrepen, diagnostische onderzoeken en op het verloskwartier. Wij streven ernaar om de nieuwste standaarden te volgen en bieden een breed scala aan recente technieken aan om de beste zorg te garanderen. 

Onze artsen staan ook in voor de opvang en het behandelen van patiënten op spoedgevallen en intensieve zorgen.

Waarvoor kan je bij ons terecht? 

EVA

Als je een ingreep moet ondergaan, zorgt de chirurg samen met de huisarts voor de nodige medische gegevens. Deze worden nagezien en aangevuld door ons verpleegkundig team van Eenheidsondersteuning Verpleegkundige Anamnese (EVA). Als er bijkomende informatie of onderzoeken nodig zijn, zal dit via EVA georganiseerd worden.  

Informed Consent

Voor elke ingreep waarbij aangepaste verdoving nodig is, is jouw (vrijwillige) toestemming essentieel. Hiervoor ontving je een toestemmingsformulier voor anesthesie, waarin je akkoord gaat met de geplande verdoving. Bij minderjarigen is het noodzakelijk dat minstens één ouder of voogd dit document invult en ondertekent.

Als je nog specifieke vragen of bezorgdheden zou hebben, kun je een afspraak maken via het secretariaat anesthesie (050 36 50 10), of kan je de dag van de ingreep spreken met de anesthesist die verantwoordelijk is voor je verdoving. 

Praktische info

  • Maak steeds een afspraak. 
  • Meld je bij aankomst aan via één van de kiosken. Je ontvangt patiëntenstickers. Hiermee kun je je meteen naar je afspraak begeven. Op de stickers staat een routenummer. Volg deze route en meld je aan bij het secretariaat.
  • Kom steeds op tijd. Ben je toch te laat? Geef ons een seintje.
  • Kan je niet komen? Verwittig het secretariaat ten laatste 24 uur op voorhand om een wegblijftarief te vermijden.