Voor je opname

Als je arts beslist dat een opname noodzakelijk is, zijn er een aantal zaken die we op voorhand in orde brengen zodat je opname zowel medisch als administratief vlot kan verlopen. 

Administratieve voorinschrijving

EVA 

Wie verwittigen?

Om over na te denken


Administratieve voorinschrijving

Kom meteen na de raadpleging langs bij de inschrijvingsbalies in de centrale hal (verdieping 0) zodat we de administratieve en financiële kant van je opname in orde kunnen brengen.

Onze onthaalmedewerkers zullen je een opnameverklaring laten ondertekenen. In dit document duid je onder andere aan welk type kamer je verkiest. Dit heeft namelijk een invloed op de kostprijs van je opname. Heb je hier vragen over? Aarzel niet om deze te te stellen aan de onthaalmedewerker. 

Lees meer over de opnameverklaringLees meer over Lees meer over de opnameverklaring

Contact

050 36 58 40
 o&o@stlucas.be

Openingsuren

  • Weekdagen: van 6.30 tot 19.00 uur 
  • Weekend en feestdagen: van 8.30 tot 17.15 uur

EVA

Het verpleegkundig team van de dienst EVA staat in voor de voorbereiding van je (dag)ziekenhuisopname. EVA staat voor Eenheidsondersteuning Verpleegkundige Anamnese.

Het secretariaat zal na de consultatie meteen een afspraak vastleggen bij EVA. In sommige gevallen kan de voorbereiding ook online gebeuren.

  • Op afspraak: het secretariaat legt een afspraak vast in de week voor je opname. Kom op het afgesproken tijdstip naar de EVA-wachtruimte op het gelijkvloers in de centrale hal.

  • Online: in bepaalde gevallen volstaat het om een online vragenlijst in te vullen. Een week voor je opname ontvang je een e-mail via MyNexuzhHeath met de link naar de vragenlijst.

Aan de hand van een vragenlijst sporen de EVA-verpleegkundigen alle mogelijke administratieve en medische hindernissen op en bereiden ze je opname of ingreep voor. De EVA-verpleegkundigen zullen je antwoorden nauwgezet verwerken en opslaan in je elektronisch patiëntendossier, dat uitsluitend geraadpleegd wordt door de zorgverleners die met jou een therapeutische relatie hebben. We behandelen alle informatie strikt vertrouwelijk. 

Lees meer over het elektronisch patiëntendossierLees meer over Lees meer over het elektronisch patiëntendossier

Contact

050 36 53 33
eva@stlucas.be

Openingsuren

Elke werkdag van 9.00 tot 18.00 uur


Wie verwittigen? 

Van zodra je opname gepland is, verwittig dan zeker volgende instanties. 

Ziekenfonds

Breng je ziekenfonds op de hoogte bij een meerdaagse opname.

Ben je tijdelijk arbeidsongeschikt? Verwittig zo snel mogelijk de adviserende arts van het ziekenfonds via het daarvoor bestemde formulier. Anders loop je het risico tijdens de periode van arbeidsongeschiktheid geen uitkering van het ziekenfonds te ontvangen.

Hospitalisatieverzekering

Neem vóór de opname de polisvoorwaarden van de hospitalisatieverzekering door of neem contact op met je verzekeringsmaatschappij. Ga goed na waarvoor en hoeveel de verzekering tussenkomt en welke formaliteiten je daarvoor moet vervullen.

Werkgever

Wanneer je opgenomen wordt in het ziekenhuis, bent je arbeidsongeschikt. Het is belangrijk om je werkgever onmiddellijk op de hoogte te brengen en het medisch attest van de behandelende arts in te leveren.

Huisarts

Als je dit nog niet hebt gedaan, zal het ziekenhuis de huisarts verwittigen. De huisarts ontvangt de onderzoeksresultaten en de medische gegevens. Wil je dat de huisarts niet op de hoogte wordt gebracht? Meld dit dan bij de opname.


Om over na te denken

Vroegtijdige planning

Vroegtijdige zorgplanning houdt in dat je nu al nadenkt over je toekomstige zorg. Wat is belangrijk voor jou? Wat wil je wel en wat niet? Dit is nooit een verplichting, maar als je later zelf niet meer in staat bent om te beslissen, zal het artsen en zorgverleners toelaten om, eventueel samen met je familie, beslissingen te nemen die zo dicht mogelijk aansluiten bij wat jij wenst. Voor meer informatie over voegtijdige zorgplanning kan je terecht bij Palliatieve Zorg Vlaanderen.

Wilsverklaring

Je kan ook kiezen om je keuzes vast te leggen in een wilsverklaring. Er zijn twee soorten wilsverklaringen: een negatieve en een positieve wilsverklaring.

  • In een positieve wilsverklaring leg je vast wat je zeker wel wil. Het bekendste voorbeeld is euthanasie, maar er zijn ook andere mogelijkheden.
  • In een negatieve wilsverklaring duid je aan wat je niet wil. Je kan bijvoorbeeld aangeven dat je, als er geen kans meer is op herstel, geen kunstmatige voeding wenst. 

Denk eraan om je behandelende arts in te lichten als je een wilsverklaring hebt. Meer informatie over het opstellen van een wilsverklaring vind je hier. Je kan ook terecht bij ons Palliatief Support Team

Bloedtransfusie

Omwille van een bepaalde ziekte, ingreep, behandeling of een tekort aan een bloedbestanddeel kan de behandelende arts een bloedtransfusie aanbevelen. Als je geen bloedtransfusie wenst, maak dit zo snel mogelijk kenbaar aan een zorgverlener. Houd er rekening mee dat er niet altijd andere mogelijkheden zijn om uw gezondheidstoestand te verbeteren of te handhaven. Meer informatie kan je vinden in onze brochure Bloedtransfusie.

Orgaandonatie

In België wachten meer dan 1000 mensen op een orgaan. Elk jaar sterven een honderdtal Belgen omdat ze niet op tijd een nieuw orgaan kregen. Eén orgaandonor kan tot acht levens redden en de levenskwaliteit van vijftig mensen verbeteren.

Lees meer over orgaandonatieLees meer over Lees meer over orgaandonatie