050 36 91 12 spoedgevallen@stlucas.be
Route B -34 - verdieping -1

Spoedgevallendienst

Voor dringende medische problemen kan je 24 uur per dag, 7 op 7 terecht in onze Spoedgevallendienst.

Aanmelden op spoed 

 • Je kan op onze Spoedgevallendienst terecht voor dringende medische zorgen. Als je twijfelt of een spoedopname nodig is, contacteer eerst je huisarts of de huisarts van wacht. 
 • Meld je bij aankomst eerst aan de onthaalbalie zodat wij de administratieve inschrijving in orde kunnen brengen. Houd je elektronische identiteitskaart of isi+-kaart klaar. Gaat het om een arbeidsongeval? Meld dit dan meteen bij de administratieve inschrijving. 

Triage en wachttijden

 • De triageverpleegkundige zal de ernst van je probleem inschatten en je een urgentieniveau toekennen aan de hand van een kleurcode. De volgorde van behandeling hangt af van de urgentieniveaus van de verschillende patiënten die instromen. De patiënten met de meest dringend aandoeningen, worden het snelst geholpen.
 • Afhankelijk van je situatie, zal je gevraagd worden plaats te nemen in de wachtzaal, of meteen in een behandelingsruimte. 
 • De wachttijden voor en tijdens de behandeling kunnen soms lang zijn en hangen af van verschillende factoren. De triageverpleegkundige zal je regelmatig informeren over de stand van zaken. Aarzel niet om zelf bijkomende inlichtingen over de wachttijd te vragen. 
 • Gezien het in een aantal gevallen belangrijk is om nuchter te blijven, vragen we om niets te eten of te drinken zonder dit nagevraagd te hebben aan de verpleegkundige of de spoedarts.

Bereikbaarheid

 • Je kan onze spoedafdeling bereiken via de inrit op het einde van de Sint-Lucaslaan.
 • De spoedgevallendienst beschikt over een eigen parking. Neem een ticket aan de slagboom, dit kan je laten valideren aan het onthaal van de dienst Spoedgevallen. 

Mijn kind op de spoedgevallendienst

 • Een bezoek aan de spoedafdeling kan voor kinderen en hun ouders beangstigend zijn. We doen er alles aan om jou en je kind op je gemak te stellen, alles goed uit te leggen en de wachttijden te beperken. 
 • We geven voorrang aan kinderen en verwijzen zo nodig door naar de pediater. Er is op onze spoedafdeling speelgoed beschikbaar om het wachten te verzachten. 
 • Een goede voorbereiding (bv. onderweg naar spoed) kan helpen om de angst bij je kind wat weg te nemen. Vertel hen eerlijk wat er gebeurt en probeer zelf zo rustig mogelijk te blijven. 
Lees meerLees meer over Lees meer