Wie verwittigen

Ziekenfonds

Breng uw ziekenfonds op de hoogte van de meerdaagse opname.

Bent u tijdelijk arbeidsongeschikt? Verwittig zo snel mogelijk de adviserende arts van het ziekenfonds via het speciaal daarvoor bestemde ziekenfondsformulier ‘vertrouwelijk'. Anders loopt u het risico tijdens de periode van arbeidsongeschiktheid geen uitkering van het ziekenfonds te ontvangen.

Hospitalisatieverzekering

Het is aangewezen om vóór de opname de polisvoorwaarden van de hospitalisatieverzekering door te nemen of contact op te nemen met de verzekeringsmaatschappij. Ga goed na waarvoor en in welke mate de verzekering tussenkomt.

Werkgever

Wanneer u opgenomen wordt in het ziekenhuis, dan bent u arbeidsongeschikt. Het is belangrijk om de werkgever onmiddellijk op de hoogte te brengen en het medisch attest van de behandelende arts in te leveren.

Huisarts

Hebt u dit nog niet gedaan, dan zal het ziekenhuis de huisarts verwittigen. De huisarts ontvangt de onderzoeksresultaten en de medische gegevens. Wenst u dat de huisarts niet op de hoogte wordt gebracht, meld dit dan bij de opname.