Sociale dienst

De Sociale dienst staat zowel in voor hulpverlening aan patiënten die opgenomen zijn in ons ziekenhuis of die als ambulante patiënt langskomen voor een raadpleging of poliklinische patiënten. 

Waarvoor kan je bij ons terecht? 

  • We begeleiden je bij het ontslag uit het ziekenhuis. We kunnen je bijvoorbeeld informeren en helpen bij het aanvragen van thuiszorgdiensten, uitleenmateriaal of ziekenvervoer, bij een opname in een revalidatie- of woonzorgcentrum of herstelverblijf.
  • We geven psychosociale begeleiding en ondersteuning.
  • We voorzien informatie, advies en doorverwijzing bij een aanvraag voor sociale tegemoetkomingen en voorzieningen.

Psychiatrie

Speciale aandacht gaat naar de patiënten van de verpleegeenheid psychiatrie, die vaak na hun ontslag uit het ziekenhuis nog een tijdlang nazorg krijgen. In samenspraak met de patiënt en diens omgeving helpen de maatschappelijk assistenten zoeken naar oplossingen op zowel psychosociaal, relationeel, materieel als financieel vlak. Het bemiddelen bij externe diensten zoals het inschakelen van diverse hulpverleners en het doorverwijzen naar alternatieve voorzieningen zijn daarbij belangrijke opdrachten.

Contact

Je kan de maatschappelijk assistenten rechtstreeks of via de (hoofd)verpleegkundige contacteren. Onze dienstverlening is gratis. 

Algemeen

050 36 58 22
sociale.dienst@stlucas.be

Sociale dienst algemeen ziekenhuis

Gelijkvloers - Route D 075

Virginie Cappelle
050 36 58 16
virginie.cappelle@stlucas.be

Maya Delafontaine
050 36 58 24
maya.delafontaine@stlucas.be

Ann Demeulenaere
050 36 58 20
ann.demeulenaere@stlucas.be

Annick Mathieu
050 36 58 19
annick.mathieu@stlucas.be

Nancy Snauwaert
050 36 58 21
nancy.snauwaert@stlucas.be

Tobias Tyberghien
050 36 58 17
tobias.tyberghien@stlucas.be

Sarah Vincke
050 36 58 17
sarah.vincke@stlucas.be

Sociale dienst Verpleegeenheid Psychiatrie

Verdieping 2 - C 271

Virginie Cappelle
050 36 98 07
virginie.cappelle@stlucas.be

Flore Vanderyse
050 36 98 08
flore.vanderyse@stlucas.be