Wat breng je mee bij een opname?

Algemeen

Bij een meerdaagse opname

Bij een opname in het dagziekenhuis

Wat hoef je niet mee te brengen?

Algemeen

Administratieve gegevens

 • Elektronische identiteitskaarts, kids-ID of isi+-kaart
 • Telefoonnummer van je contactpersoon 
 • Als je niet aangesloten bent bij een Belgisch ziekenfonds: Europese ziekteverzekeringskaart (EZVK), Europees E112-formulier, CZ-kaart (Nederland) en/of een garantieverklaring van je verzekering

Verzekeringsgegevens

 • Als je een hospitalisatieverzekering hebt: je verzekeringskaart of -papieren
 • Bij een opname na een arbeidsongeval:
  • Naam, adres en telefoonnummer van je werkgever
  • Naam, adres en polisnummer van de verzekeringsmaatschappij van je werkgever
  • Datum van het arbeidsongeval

Medische gegevens en medicatie

 • De naam van je huisarts
 • Eventuele verwijsbrief van de arts-specialist, huisarts, thuisverpleegkundige of andere zorgverlener
 • Bloedgroepkaart
 • Dieetlijst
 • Geneeskundige documenten zoals röntgenfoto’s, allergiekaart, bloedanalyses
 • Goedkeuringsattest van het ziekenfonds voor terugbetaling van bepaalde geneesmiddelen
 • Ingevulde vragenlijst(en) die je bij de planning van je opname ontving
 • Thuismedicatie in de daarvoor bestemde thuismedicatiezak die je bij de planning van je opname ontving
 • Documenten in het kader van jouw wilsbeschikking indien van toepassing

Bij een meerdaagse opname

 • Comfortabele kledij, pyjama, kamerjas
 • Pantoffels
 • Ondergoed 
 • Toiletgerief (washandjes, handdoeken, zeep, scheergerief, kam, tandpasta, tandenborstel, enz.)
 • Eventueel laptop, tablet, boeken
 • Voor je kind: lees hier meer

Bij een opname in het dagziekenhuis

 • Persoonlijk linnen zoals extra ondergoed of comfortabele kledij
 • Toiletgerief
 • Eventueel schrijfgerief, lectuur en leesbril

Wat hoef je niet mee te brengen? 

Laat waardevolle voorwerpen thuis. Het ziekenhuis is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal. Neem contact op met een medewerker om je waardevolle voorwerpen zoals een portefeuille of juwelen in bewaring te geven. 

Opgelet met elektrische toestellen. Een scheerapparaat, haardroger, elektrische tandenborstel, laptop, spelconsole en oplader voor gsm vormen geen probleem. We vragen wel om geen elektrische dekens, grote multimediatoestellen, dominostekkers, ventilatoren, broodroosters ... mee te brengen.