Ontslag

De behandelende arts laat je zo snel mogelijk weten wanneer je het ziekenhuis mag verlaten. We streven ernaar om patiënten zoveel mogelijk in de voormiddag te ontslaan. Breng steeds de (hoofd)verpleegkundige op de hoogte op het ogenblik dat je de verpleegeenheid effectief verlaat. We raden aan je patiëntenidentificatiebandje aan te houden zolang je in het ziekenhuis aanwezig bent.

Bij ontslag ontvang je volgende documenten:

  • Ontslagbrief voor je huisarts (het verslag van de evolutie van je verblijf wordt later doorgestuurd)
  • Medicatieschema
  • Brief met afspraken en raadgevingen
  • Eventuele voorschriften voor thuisverpleging, kinesitherapie, enzovoort
  • Overdrachtsformulier (indien je naar een thuisvervangende omgeving gaat: bezorg dit formulier aan de betrokken instelling)
  • Tevredenheidsenquête

Naar huis

Kan je niet op eigen kracht naar huis? Laat je begeleiden door een familielid of kennis, of vraag een taxi of ziekenwagen aan via de (hoofd)verpleegkundige. Rolwagens staan ter beschikking om je tot aan de (zieken)wagen te begeleiden.

Hulpmiddelen

Voor hulpmiddelen zoals krukken of een aangepast toilet kan je terecht bij je ziekenfonds. Een overzicht van de voorzieningen in de welzijns- en gezondheidssector, vind je op thuiszorgzakboekje.be of desocialekaart.be.

Ook onze Sociale dienst kan je hierbij helpen. Je kan de medewerkers van de Sociale dienst zowel voor, tijdens als na je opname contacteren voor ondersteuning hierbij. 

De factuur

Je ontvangt de factuur op het einde van de maand na je raadpleging of je ontslag uit het ziekenhuis. Meer informatie over de factuur en de kosten verbonden aan je opname, vind je bij financiële informatie