050 36 98 00 ve.psy@stlucas.be
Route C 251 - 270 - 2e verdieping

Verpleegeenheid Psychiatrie

Een opname op verpleegeenheid Psychiatrie is een kortdurende opname voor volwassenen vanaf 18 jaar met zeer diverse symptomen, zoals angst, depressie, verslaving of relationele moeilijkheden. Deze symptomen kunnen kaderen in om het even welke persoonlijkheidsstructuur.

De opname heeft een dubbel doel: ten eerste diagnose- en indicatiestelling en eventueel ten tweede behandeling. De indicatiestellingsfase duurt hoogstens twee weken. Na de indicatiestelling volgt een behandeling in het eigen ziekenhuis, een doorverwijzing naar een gespecialiseerde setting, een opname in het dagziekenhuis of poliklinische nazorg. Een opname is pas mogelijk na het consulteren van een psychiater verbonden aan de verpleegeenheid.

Verantwoordelijke arts

Hoofdverpleegkundige

  • Tim Adam

Op bezoek in AZ Sint-Lucas Brugge

Bezoekuren

15u
16u
17u
18u
19u
20u

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

15 >u
16 >u
17 >u
18 >u
19 >u
20 >u
15:00 - 16:00
16:00 - 20:00

Woensdag en weekend

15 >u
16 >u
17 >u
18 >u
19 >u
20 >u
15:00 - 15:00
15:00 - 20:00

  • De laatste toegang is om 19.30 u. Verlaat het ziekenhuis vóór 20 uur. 
  • Een kort bezoek boeit, een lang vermoeit. Hou je bezoek kort zodat de patiënt voldoende rust krijgt en respecteer de bezoekuren. 
  • De zorgverlening heeft voorrang op het bezoek. Wacht even buiten als een zorgverlener bij de patiënt op de kamer is.
  • Bedankt om rekening te houden met de rust en de privacy van de andere patiënten. Maak geen foto's en filmpjes in het ziekenhuis.
  • Lees hier de algemene bezoekregels.

Externe linken