Opname

Een opname in ons ziekenhuis, één van onze dagziekenhuizen of onze spoedgevallendienst kan heel wat vragen oproepen.
U vindt in deze rubrieken een aantal praktische zaken en raadgevingen om u wegwijs te maken.

Uw contactpersoon is in eerste instantie de hoofdverpleegkundige van de verpleegeenheid. Uiteraard staan al onze medewerkers graag voor u klaar bij vragen of opmerkingen.

Hieronder vindt u 9 algemene brochures met nuttige informatie bij opname en ontslag:

  1. Als je een operatie moet ondergaan ... vragen die je kunt stellen
  2. Doorligwonden (decubitus)
  3. Diarree veroorzaakt door Clostridium difficile
  4. Help mee aan uw veilige behandeling
  5. Persoonlijke hygiëne voor een ingreep
  6. Screening op MRSA
  7. Informatiebrochure CPE
  8. U bent drager van antibioticaresistente kiemen (MRK-drager) en u mag naar huis. Wat nu?
  9. Vrijheidsbeperkende maatregelen

Meer specifieke info en brochures vindt u per type opname.

Om over na te denken

1/ Vroegtijdige planning

Vroegtijdige zorgplanning is nu al nadenken en afspraken maken over de gewenste zorg bij ernstig ziek zijn, voor in het geval dat u dan niet in staat bent zelf te beslissen. Dit is niet enkel bedoeld voor zwaar zieke patiënten of ouderen. Nadenken over vroegtijdige zorgplanning kan leiden tot een wilsverklaring.
Voor meer informatie over Vroegtijdige zorgplanning kan u terecht Palliatieve Zorg Vlaanderen.

2/ Wilsverklaring

Een wilsverklaring is een schriftelijke verklaring over de toekomstige zorg voor het geval u wilsonbekwaam wordt. Zolang u nog kunt zeggen wat u wil, is dit niet nodig. Artsen moeten altijd de toestemming vragen aan de patiënt voor elk onderzoek en elke behandeling. 

Als u wilsonbekwaam geworden bent, en u hebt  geen vertegenwoordiger aangeduid, dan bepaalt de wet welke familieleden of andere personen voor u optreden.

Denk eraan om uw behandelende arts in te lichten indien u een wilsverklaring hebt. Meer informatie over het opstellen van een wilsverklaring vindt u op de website van Vlaanderen. U kan ook terecht bij ons Palliatief Support Team

3/ Bloedtransfusie

Omwille van een bepaalde ziekte, ingreep, behandeling of een tekort aan een bloedbestanddeel kan uw behandelende arts een bloedtransfusie aanbevelen.

Indien u geen bloedtransfusie wenst, moet u dat zo snel mogelijk kenbaar maken aan een zorgverlener. Houd er rekening mee dat er niet altijd andere mogelijkheden zijn om uw gezondheidstoestand te verbeteren of te handhaven. Meer informatie kan u vinden in onze brochure Bloedtransfusie.

4/ Orgaandonatie

In België wachten meer dan 1000 mensen op een orgaan. Elk jaar sterven een honderdtal Belgen omdat ze niet op tijd een nieuw orgaan kregen. Eén orgaandonor kan tot acht levens redden en de levenskwaliteit van vijftig mensen verbeteren. Meer informatie vindt u op onze webpagina “Orgaandonatie”.