Organigram

De organisatiestructuur vindt u terug in het organigram van het ziekenhuis:
organigram - versie 08/2022.