Samenwerking

Samenwerken zit in onze genen. Beslissingen worden steeds in overleg en in dialoog genomen. Omdat we op een verantwoorde manier een kwaliteitsvol aanbod aan de patiënten willen doen, kunnen we niet alles zelf doen. Daarom heeft AZ Sint-Lucas de voorbije decennia de krachten gebundeld, zowel met zorgpartners in de eigen regio als daarbuiten. Ook met de ouderenvoorzieningen, instellingen voor een specifiek doelpubliek en de zorgverleners uit de eerste lijn werken we nauw samen. We slaan de handen in elkaar om patiënten de best mogelijke zorg te verlenen in hun vertrouwde omgeving.

KOM

Vlaams Ziekenhuisnetwerk KU Leuven

Huize Vogelzang


KOM

We werken nauw samen met andere ziekenhuizen in Noord-West-Vlaanderen en het Meetjesland. Om die samenwerking concreet gestalte te geven, werd het regionaal ziekenhuisnetwerk (KOM) opgericht. Naast het AZ Sint-Lucas maken volgende zorginstellingen deel uit van het ziekenhuisnetwerk KOM:

 • AZ Alma (Eeklo)
 • AZ Oostende
 • AZ Sint-Jan Brugge AV
 • az West (Veurne)
 • AZ Zeno (Knokke-Blankenberge)
 • KEI (Koningin Elisabeth Instituut Oostduinkerke)
 • BZIO (Bundeling Zorginitiatieven Oostende)

Het hoofddoel van het netwerk is om de best mogelijke zorg binnen de eigen regio aan te bieden. Concreet wil dit zeggen dat een patiënt niet de helft van de provincie moet doorkruisen om basiszorg te krijgen. Voor meer gespecialiseerde zorg (bv. beenmergtransplantaties, radiotherapie, enz.) zal de patiënt doorverwezen worden naar een ziekenhuis binnen het netwerk waar de gespecialiseerde functie geconcentreerd wordt. Dit verhoogt de kwaliteit, de doeltreffendheid en de efficiëntie van de geleverde zorg.

Er bestaan al vele samenwerkingsakkoorden tussen deze ziekenhuizen. Deze samenwerkingen blijven bestaan binnen dit nieuwe netwerk. Voor dialysepatiënten had het AZ Sint-Lucas reeds eerder het zorgaanbod sterk uitgebreid door samenwerkingen met AZ Alma, AZ Damiaan en AZ Zeno.  Diverse vormen van samenwerking met het AZ Sint-Jan vervolledigen verder het zorgaanbod van het AZ Sint-Lucas: 

 • Fertiliteitsdiagnostiek en -behandeling
 • Palliatieve Zorgeenheid De Vlinder
 • MUG en PIT+
 • Eenheid voor psychiatrische spoedinterventie (EPSI)
 • Kinder- en jeugdpsychiatrie (KAS)
 • Geheugenrevalidatie (in samenwerking met Familiezorg West-Vlaanderen)
 • Neurochirurgisch centrum Noord-West-Vlaanderen (in samenwerking met het AZ Damiaan Oostende)
 • Orthopedisch Centrum Brugge
 • Urologisch Centrum Noord-West-Vlaanderen

Vlaams ziekenhuisnetwerk KU Leuven

Het Vlaams Ziekenhuisnetwerk KU Leuven is een supraregionaal netwerk van 30 Vlaamse ziekenhuizen. Deze samenwerking, tussen het Universitair Ziekenhuis Leuven en 29 regionale ziekenhuizen, wil vooral een duurzaam kennisnetwerk zijn, door het delen en valoriseren van kennis. Ze beoogt kwaliteits- en efficiëntieverbetering op het vlak van

 • Patiëntenzorg
 • Opleiding
 • Wetenschappelijk onderzoek
 • Administratief-logistieke processen

Meer informatie vind je op de website van het Vlaams Ziekenhuisnetwerk KU Leuven.


Huize Vogelzang

Als stichtend lid van de vzw Huize Vogelzang is het AZ Sint-Lucas Brugge verbonden met het woonzorgcentrum en bieden we praktische hulp bij de uitbating.