Samenwerking

Samenwerken zit in onze genen. Beslissingen worden steeds in overleg en in dialoog genomen. Omdat we op een verantwoorde manier een kwaliteitsvol aanbod aan de patiënten willen doen, hoeven we ook niet alles zelf te doen. Daarom heeft het AZ Sint-Lucas de voorbije decennia steeds ingezet op het bundelen van krachten, zowel met zorgpartners in de eigen regio als daarbuiten.

Daarom werken we graag en nauw samen met andere ziekenhuizen in Noord-West-Vlaanderen en het Meetjesland. Om die samenwerking concreet gestalte te geven, werd het regionaal ziekenhuisnetwerk (KOM) opgericht.

Daarnaast maakt het AZ Sint-Lucas deel uit van het supraregionale Vlaams Ziekenhuisnetwerk KU Leuven (Vznkul).

Ook met de ouderenvoorzieningen, instellingen voor een specifiek doelpubliek en de zorgverleners uit de eerste lijn werken we graag samen. Zo slaan we de handen in elkaar om ervoor te zorgen dat patiënten in hun vertrouwde omgeving de best mogelijke zorg kunnen krijgen.

Als stichtend lid van de vzw Huize Vogelzang is het AZ Sint-Lucas te Brugge verbonden met het woonzorgcentrum en bieden we praktische hulp bij de uitbating.