Missie en visie


Het bestuursorgaan van het AZ Sint-Lucas wil het ziekenhuis sturen vanuit onderstaande visie en bevestigt deze ook als zijn missie:

 1. Het AZ Sint-Lucas wil een efficiënt en menselijk ziekenhuis zijn dat eigentijdse en patiëntgestuurde kwalitatief hoogstaande zorg aanbiedt en dit in samenwerking met andere zorgverleners.
 2. Het AZ Sint-Sint-Lucas beroept zich uitdrukkelijk op de waarden van de christelijke traditie: aandacht voor ethische aspecten in de zorg, aandacht voor zingeving, solidariteit en rechtvaardigheid, aandacht voor kansarme en kwetsbare personen, openheid en respect voor elke andere overtuiging.
 3. Het AZ Sint-Lucas wil gezondheidszorg van hoge kwaliteit aanbieden tegen verantwoorde kosten en steunend op zijn waarden. Deze zes waarden actualiseren de inzet van de oprichters van het ziekenhuis. Zij inspireerden zich hiervoor op de mensenlievendheid van Christus en op de caritaspraktijk

Onze waarden

Met Respect

Met respect

… omdat elke persoon uniek is met zijn eigen waarden, overtuiging en zijn beleving & omdat privacy en het maken van eigen keuzes een recht is.

Met Spirit

Met spirit
… omdat de Christelijke traditie ons inspireert en aanwakkert, hebben we aandacht voor alles wat een mens beroert.

Wel Overwogen

Wel overwogen

… omdat deskundige zorg van hoge kwaliteit onze prioriteit is & omdat we onze verantwoordelijkheid opnemen als een goede huisvader.

Van Harte

Van harte

… omdat een vriendelijke en inlevende omgang met elkaar wonderen doet.

Met Vertrouwen

Met vertrouwen

… omdat kunnen bouwen en rekenen op elkaar de basis is voor betrouwbare dienstverlening.

In Overleg

In overleg

… omdat inspraak en dialoog de sleutels zijn voor goede zorg en opbouwend samenwerken.

Onze aanpak

Het AZ Sint-Lucas realiseert haar 6 waarden door:

 • Het aanbieden van specialistische zorg door competente medewerkers, gebaseerd op wetenschappelijk verantwoord handelen en door continue bijscholing.
 • Het effectief en efficiënt inzetten van mensen en middelen met aandacht voor een veilig een aangenaam werkklimmaat.
 • Het werken aan een kwaliteitscultuur door onze resultaten te meten, te evalueren en bij te sturen binnen elk aspect van de ziekenhuisactiviteit.
 • Het ontwikkelen van multidisciplinaire zorgprogramma’s om uit te munten in totaalzorg.
 • Het verzekeren van zorgcontinuïteit door een gerichte overdracht tussen artsen, huisartsen en andere zorgverstrekkers.
 • Het inbedden van ons ziekenhuis in een regionaal en supraregionaal netwerk van subspecialisaties waardoor patiënten optimale zorg kunnen ontvangen.
 • Het verder uitbouwen van informatietechnologie ter ondersteuning van het zorgproces en de patiëntveiligheid.
 • Het investeren in technologische vernieuwing binnen onze opdracht.
 • Het aanpassen van de ziekenhuisinfrastructuur aan nieuwe noden, opdrachten en verwachtingen.