Accreditatie: kwaliteitslabel Qualicor Europe

AZ Sint-Lucas Brugge neemt sinds 2014 deel aan accreditatie en draagt het internationaal erkende kwaliteitslabel van Qualicor Europe (vroeger gekend als NIAZ). Voor de patiënten betekent dit dat zij terechtkomen in een ziekenhuis waar kwaliteit en patiëntveiligheid nog beter gewaarborgd zijn en waar voortdurend verantwoord wordt gewerkt aan optimaliseren en innoveren van de zorg.

Wat is Qualicor Europe?

Qualicor: kwaliteit (Quali) met het hart (cor) in de zorg. De organisatie organiseert accreditatietrajecten op basis van ISQUA gecertificeerde internationale Qmentum-normen, ondersteunt de zorginstellingen in dit traject via coaching, vorming en netwerking en toetst ook uitgebreid op het bereiken van deze normen. Het is een vooruitstrevende organisatie die met oog voor detail zorgt voor overzicht in de zorgprocessen. De focus ligt op de gezamenlijke en continue verbetering van de zorg voor zowel de zorgprofessional als voor de patiënten.

Wat is accreditatie?

Een accreditatie is een attest voor conformiteitsbeoordeling dat aan een (zorg)instelling wordt uitgegeven door een derde partij. Een accreditatielabel is een kwaliteitslabel. Dit label wordt uitgereikt na een uitgebreide, grondige audit die wordt uitgevoerd door een onafhankelijke derde partij. Deze audit gebeurt aan de hand van (inter)nationaal erkende normen over de veilige, kwalitatieve en verantwoorde zorg en is gebaseerd op internationale erkende eisen.

De zorg moet transparant en reproduceerbaar zijn en afgestemd op de behoeften van de populatie. Bovendien wordt gecheckt of er in de organisatie een (patiënt)veiligheidscultuur heerst om continu aan verbetering te werken. Een accreditatie is niet verplicht. In tegenstelling tot de inspectie van de Vlaamse overheid kiezen ziekenhuizen zelf of ze zich wensen te accrediteren.

Waarom accreditatie?

Accreditatie is een objectieve manier om de organisatie door externen op kwaliteitsvolle zorgverlening te controleren en te optimaliseren via een internationaal erkend normenkader. Het behalen van het kwaliteitslabel toont de kracht van AZ Sint-Lucas. De voorbereiding maakt ons bewust van alle processen met mogelijke risico’s en kansen zodat we elke dag opnieuw kwaliteitsvolle zorg (blijven) leveren in een dynamische zorglandschap met steeds veranderende behoeften en kwaliteitseisen.

Andere accreditatievormen en kwaliteitslabels in AZ Sint-Lucas

Naast accreditering op het niveau van het ziekenhuis bestaan er ook nog deelaccrediteringen voor specifieke diensten of zorgprogramma’s. Enkele voorbeelden: 

  • BELAC: klinische en pathologisch laboratorium – voor meer informatie: Belac | FPS Economy (fgov.be)
  • JACIE-accreditering voor stamceltransplantaties
  • ISO-accreditering ziekenhuisapotheek