050 36 57 94 pst@stlucas.be
Route H 102 - Verdieping 1

Palliatief Support Team

Het Palliatief Support Team (PST) biedt nauwgezette comfortzorg op lichamelijk, psychisch, sociaal en spiritueel vlak aan patiënten van alle leeftijden die ongeneeslijk ziek zijn, ongeacht het stadium van de aandoening. Het team ondersteunt en begeleidt ook hun naaste omgeving. In de palliatieve zorg ligt de nadruk op levenskwaliteit en kwaliteitsvol samenzijn.

“Er worden geen dagen meer toegevoegd aan het leven, maar leven aan de dagen.”
- C. Saunders

Het Palliatief Support Team heeft bijzondere aandacht voor het verzachten van pijn en andere ongemakken. We bieden psychosociale ondersteuning aan en maken zingevingsvragen en vragen rond het levenseinde bespreekbaar.

Als mensen thuis willen sterven, wordt gezorgd voor de continuïteit en de organisatie bij ontslag naar huis, eventueel samen met de organisatie Palliatieve Zorg Thuis. Ook de organisatie van een opname in de palliatieve zorgeenheid de Vlinder in het centrum van Brugge neemt het Palliatief Support Team voor haar rekening.

Het Palliatief Support Team bestaat uit een multidisciplinair team met een palliatief arts, palliatief verpleegkundigen, medewerkers van de sociale dienst, psychologen, pastoraal werkers, diëtisten en vrijwilligers. We bieden comfortzorg aan in overleg met de behandelende arts en het verpleegkundig team van de verpleegeenheid waar de patiënt opgenomen is.

Contact

Medisch coördinator

dr. Daan De Maeseneer

Verpleegkundig coördinator

Inge Kustermans
050 36 57 94
pst@stlucas.be