Orgaandonatie

Orgaandonatie … Wie gezond is, denkt hier doorgaans niet vaak over na. Maar voor veel patiënten met chronische, onomkeerbare aandoeningen, is transplantatie de laatst mogelijke behandeling. Een hart, lever of nier  kunnen een leven redden. De vraag naar organen is vandaag nog altijd groter dan het aanbod. De gedachte dat 'als mijn leven stopt, een ander verder kan leven' kan een stimulans  zijn om zich in te schrijven als orgaandonor.    

Wie is orgaandonor? 

De Belgische wetgeving voorziet dat bij elke Belg na het overlijden organen of weefsels mogen verwijderd worden met het oog op transplantatie, tenzij men dit tijdens het leven uitdrukkelijk heeft geweigerd (door verzet in te dienen bij de gemeente). Als er geen verzet is ingediend, wordt bij wet verondersteld dat men instemt met orgaandonatie.

In de praktijk zal men steeds de toestemming vragen aan de naaste familie. Om te voorkomen dat je familieleden na je dood die moeilijke keuze in jouw plaats moeten maken, kan je via de gemeente een registratieformulier voor instemming opmaken. We raden daarnaast aan om dit onderwerp te bespreken met je familieleden en je wens aan hen kenbaar te maken.

Orgaandonatie in ons ziekenhuis

Het AZ Sint-Lucas en meer bepaald de verpleegeenheid Intensieve Zorg besteedt veel aandacht aan dit onderwerp. De dienst Anesthesie - Reanimatie werkt hiervoor nauw samen met het UZ Leuven. We nemen ook deel aan het GIFT-project, waarbij we ons ertoe verbinden om elke overledene op de verpleegeenheid Intensieve Zorg te registreren en elke potentiële donor te detecteren en aan te melden aan een transplantcoördinatieteam.

   2018 2019 2020 2021 2022 2023
Donoren op Intensieve zorg 2 2 1 2 1 0
Overlijdens op Intensieve zorg 48 33 43 40 42 40
Donoren/overlijdens  4,1% 6,0% 2,3% 5% 2,3% 0%

In 2019 ging voor de eerste keer een non-heart beating donatie door in ons ziekenhuis. Dit is wanneer er kort voordien een cardiale en respiratoire stilstand is opgetreden. 

Meer informatie

Meer info vind je op www.beldonor.be of de website van de Vlaamse overheid.