Mijn dossier

Het ziekenhuis houdt een elektronisch patiëntendossier bij met uw administratieve, medische en paramedische gegevens.

Het AZ Sint-Lucas Brugge heeft een medisch samenwerkingsverband met een aantal andere Vlaamse ziekenhuizen. Omwille van die samenwerking wordt uw patiëntendossier gedeeld met uw zorgverleners in deze ziekenhuizen wanneer zij met u een therapeutische relatie hebben. Het naleven van de privacyregels binnen dit samenwerkingsverband wordt strikt opgevolgd. Een actuele lijst met de deelnemende ziekenhuizen vindt u terug op de website van nexuzhealth

Beroepsgeheim

We hanteren een strikte toegangscontrole en elke zorgverlener is gebonden door het beroepsgeheim. Administratieve medewerkers kunnen toegang hebben tot een deel van uw dossier voor de administratieve afhandeling. Elk van deze personen is eveneens strikt gebonden aan het beroepsgeheim of de discretieplicht. Elke inzage of wijziging in het medisch dossier wordt geregistreerd.

Kwaliteitscontroles

Om de kwaliteit van onze dienstverlening te kunnen blijven garanderen vinden er interne kwaliteitscontroles plaats. Tijdens deze interne kwaliteitscontroles bestaat de kans dat uw patiëntendossier wordt ingekeken. Accrediteringsinstanties en eventuele externe consultants, die de kwaliteit van de dienstverlening beoordelen, kunnen om dezelfde reden uw patiëntendossier inkijken (externe kwaliteitscontroles). Auditoren zijn net als zorgverleners gebonden aan hun geheimhoudingsplicht. 

mynexuzhealth

Hebt u uw medisch dossier graag altijd bij de hand? Installeer dan de app:

Of meld u aan op de website mynexuzhealth.be met uw nexuzhealth-codekaart, itsme® of uw elektronische identiteitskaart.

Hebt u vragen?

  • Neem dan contact op met de nexuzhealth-helpdesk via het contactformulier of telefonisch: T 016 34 83 48 (weekdagen 9.00u-12.00u en 13.30u-16.u), of;
  • Bezoek de rubriek Veelgestelde vragen van nexuzhealth.

Brochures