Mijn dossier

Voor een goede zorg is het belangrijk dat zorgverleners die je behandelen beschikken over de juiste informatie over jouw gezondheidstoestand. Daarom houdt het ziekenhuis een elektronisch patiëntendossier bij met je administratieve, medische en paramedische gegevens.

Centraal patiëntendossier

Inzage in je dossier

Een zorgverlener uitsluiten

Radiologiebeelden

Beroepsgeheim

Kwaliteitscontrole


Centraal patiëntendossier

AZ Sint-Lucas Brugge heeft een medisch samenwerkingsverband met een aantal andere Vlaamse ziekenhuizen om patiëntengegevens uit te wisselen. Dit gebeurt via het platform nexuzhealth. Je medisch dossier wordt tussen deze ziekenhuizen automatisch gedeeld, wat ons toelaat om veilig en snel medische gegevens uit te wisselen. Je privacy wordt daarbij steeds bewaakt. Enkel zorgverleners die een therapeutische relatie met je hebben, raadplegen je patiëntendossier. Een lijst met de deelnemende ziekenhuizen vind je op de website van nexuzhealth

Voor zorgverleners die niet werkzaam zijn binnen het nexuzhealth samenwerkingsverband bepaal je zelf of je gezondheidsgegevens gedeeld mogen worden. Je kan die toestemming registreren met je elektronische identiteitskaart via patientconsent.be of via je huisarts, de arts-specialist, het ziekenfonds of de apotheek. Je kan je toestemming op elk moment intrekken. 

Kom meer te weten over deze geïnformeerde toestemming: 


Inzage in je dossier

Via de website mynexuzhealth.be of de app kan je zelf je medisch dossier raadplegen. 

Raadpleeg je medisch dossier

Elke patiënt heeft recht op inzage in en afschrift van zijn dossier. Daarnaast heb je ook recht op toegang tot en verbetering van alle persoonsgegevens die we binnen AZ Sint-Lucas verwerken. Als je een inzage in of een afschrift van je patiëntendossier wenst, kan je het formulier verzoek inzage-afschrift patiëntendossier ingevuld bezorgen aan de medisch directeur.


Een zorgverlener uitsluiten

Als patiënt kan je kiezen om specifieke zorgverleners de toegang tot je patiëntendossier te ontzeggen. Dit heet uitsluiting van een zorgverlener. Hierdoor mag deze zorgverlener in principe op geen enkele wijze nog toegang krijgen tot je elektronisch patiëntendossier.

Lees meerLees meer over Lees meer

Radiologiebeelden

Radiologiebeelden kan je hier consulteren. Gebruik hiervoor de persoonlijke code die je van het ziekenhuis ontving.


Beroepsgeheim

We hanteren een strikte toegangscontrole en elke zorgverlener is gebonden door het beroepsgeheim. Administratieve medewerkers kunnen toegang hebben tot een deel van je dossier voor de administratieve afhandeling. Elk van deze personen is strikt gebonden aan het beroepsgeheim of de discretieplicht. Elke inzage of wijziging in het medisch dossier wordt geregistreerd.


Kwaliteitscontroles

Om de kwaliteit van onze dienstverlening te garanderen, vinden er regelmatig interne kwaliteitscontroles plaats. Tijdens deze kwaliteitscontroles bestaat de kans dat je patiëntendossier wordt ingekeken. Accrediteringsinstanties en eventuele externe consultants, die de kwaliteit van de dienstverlening beoordelen, kunnen om dezelfde reden je patiëntendossier inkijken. Auditoren zijn net als zorgverleners gebonden aan hun geheimhoudingsplicht.