Patiëntenverenigingen

In Vlaanderen zijn heel wat zelfhulpgroepen actief. De activiteiten en diensten verschillen van groep tot groep, maar vaak kan u er terecht voor lotgenotencontact, informatie, praktische hulp, sociale contacten of belangenbehartiging.

Voor een volledig overzicht van alle zelfhulpgroepen in Vlaanderen kan u terecht op de website van Trefpunt Zelfhulp vzw.

Hieronder vindt u de lijst van patiëntenverenigingen waar het AZ Sint-Lucas mee samen werkt. Deze samenwerkingen variëren van het geven van infosessies in ons ziekenhuis tot het voorzien van sprekers voor allerhande activiteiten, het bekendmaken van de werking van de zelfhulpgroep, het ondersteunen van de werking door het voorzien van een verkoopsstand in onze centrale hal, enz.

Borst Vooruit

Lotgenotengroep voor (ex-)borstkankerpatiënten in de regio Brugge / Noord West-Vlaanderen. Borst Vooruit is een ontmoetingsplatform. Iedereen die in aanraking komt met borstkanker is welkom.

Op vraag van de patiënten van het oncologisch centrum, brengen lotgenoten van Borst Vooruit hen een bezoek voor een warme babbel en het delen van ervaringen. 

Sheila De Busscher
T 0473 31 75 29
Email borstvooruit@gmail.com
website www.borstvooruit.info

CIB-Liga

De vereniging wil aan iedere geïnteresseerde deskundige informatie over CIB (Chronische Inflammatoire Bindweefselziekten) verstrekken in de ruimste zin van het woord en wil meer bekendheid geven aan de ziekte. 

De dienst reumatologie van het AZ Sint-Lucas biedt zijn medewerking aan inzake coördineren, uitvoeren en / of begeleiden van alle gezamenlijke initiatieven gericht op het bevorderen van de psychische, sociale en lichamelijke gezondheid van patiënten en mensen uit hun directe omgeving. De CIB-Liga kan altijd een beroep doen op onze infrastructuur en ons gespecialiseerd multidisciplinair reumateam.

Maatschappelijke zetel
Rolweg 97, 8000 Brugge
RPR - Gent, afdeling Brugge
T 089 50 31 08
Email secretariaat@cibliga.be
website: www.cibliga.be

Ingrid Hennes - voorzitter
Email voorzitter@cibliga.be

Esperanza

Lotgenotengroep voor vrouwen met / na gynaecologische kanker. Men wil deze vrouwen, hun familie en naasten samenbrengen, ervaringen uitwisselen en emotionele steun verlenen. Daarnaast worden regelmatig groepsactiviteiten georganiseerd.

Op vraag van de patiënten van het oncologisch centrum, brengen lotgenoten van Esperanza hen een bezoek voor een warme babbel en het delen van ervaringen. 

T 016 34 12 74 (ma, di, do en vrij tussen 9u00 en 15u00)
Email esperanza@uzleuven.be 

Fotonhuis

Zelfhulpgroep voor personen met dementie, hun familie en sympathisanten.

De diensten neurologiegeriatrie en de geheugenkliniek verwijzen patiënten die net geconfronteerd werden met een diagnose van een vorm van dementie door naar het Fotonhuis. Daar krijgt men de nodige ondersteuning met als doel hun leven aangenamer en gemakkelijker te maken.

Lieve Vermeulen
Biskajerplein 2 - 8000 Brugge
T 050 44 67 93
Email foton@dementie.be 
website www.familiezorg-wvl.be/foton.aspx

Het Ventiel vzw

Activiteiten die altijd vanzelfsprekend waren, worden door jongdementie langzaamaan onmogelijk. Het Ventiel vzw wil het sociale isolement van mensen met jongdementie doorbreken door ze te betrekken bij het leven van alledag. 

De geheugenkliniek maakt dit initiatief kenbaar aan patiënten, familieleden van patiënten en potetiële sympathisanten.

Distelbosstraat 13 - 8531 Hulste
GSM 0468 27 44 93
Email info@hetventiel.be
website www.hetventiel.be

Kom op tegen Kanker

Een van de doelen van Kom op tegen Kanker is het bieden van hulp aan kankerpatiënten die nood hebben aan (bijkomende) psychosociale ondersteuning. Via een samenwerking met het oncologisch centrum van het ziekenhuis wil Kom op tegen Kanker kankerpatiënten (en hun naasten) informeren en ondersteunen en zo bijdragen tot continuïteit in de zorg voor mensen mét en na kanker. Het aanbod is steeds aanvullend en complementair t.o.v. de bestaande reguliere zorg.

Koningsstraat 217
1210 Brussel
Email info@komoptegenkanker.be
website www.komoptegenkanker.be

MS-Liga

De MS-Liga heeft als doelstelling om patiënten (of hun familieleden) bij wie de diagnose van MS (multiple sclerose) is vastgesteld te helpen bij de vele niet-medische aspecten die zich kunnen aandienen. Dit voor wat betreft psychosociale begeleiding, aanvragen voor bepaalde hulpmiddelen, contact met medepatiënten via georganiseerde activiteiten, concrete hulp bij sociale en financiële voorzieningen en tegemoetkomingen, enz.

Binnen het AZ Sint-Lucas zijn dokter Niels Libbrecht en dokter Thomas Claeys de verantwoordelijke neurologen voor alle MS-patiënten. Contact opnemen kan via het secretariaat T 050 36 52 70.

Contact MS-Liga
Email socialedienst@ms-vlaanderen.be

OLLO - Osteoporoseliga

Zelfhulpgroep voor osteoporosepatiënten.

De dienst reumatologie van het AZ Sint-Lucas biedt zijn medewerking aan inzake coördineren, uitvoeren en / of begeleiden van alle gezamenlijke initiatieven gericht op het bevorderen van de psychische, sociale en lichamelijke gezondheid van patiënten en mensen uit hun directe omgeving. De Osteoporoseliga kan altijd een beroep doen op onze infrastructuur en ons gespecialiseerd multidisciplinair reumateam.

Lut Anseeuw - voorzitter
Schoeperstraat 16
8340 Moerkerke - Damme
GSM 0497 54 15 13
Email lutanseeuw@telenet.be

RA-Liga

Patiëntenvereniging die zich focust op de noden van RA-patiënten. 

De dienst reumatologie van het AZ Sint-Lucas biedt zijn medewerking aan inzake coördineren, uitvoeren en / of begeleiden van alle gezamenlijke initiatieven gericht op het bevorderen van de psychische, sociale en lichamelijke gezondheid van patiënten en mensen uit hun directe omgeving. De RA-Liga kan altijd een beroep doen op onze infrastructuur en ons gespecialiseerd multidisciplinair reumateam.

Jeanine Engelen - voorzitter
Jo Vromant - secretaris
Krombaak 10 - 2200 Herentals
Email info@raliga.be
website www.raliga.be

ReumaNet

ReumaNet verenigt Vlaamse patiëntenverenigingen die reumatische aandoeningen onder de aandacht brengen. 

De dienst reumatologie van het AZ Sint-Lucas biedt zijn medewerking aan inzake coördineren, uitvoeren en / of begeleiden van alle gezamenlijke initiatieven gericht op het bevorderen van de psychische, sociale en lichamelijke gezondheid van patiënten en mensen uit hun directe omgeving. ReumaNet kan altijd een beroep doen op onze infrastructuur en ons gespecialiseerd multidisciplinair reumateam.

Ilse De Keyser - algemeen coördinator
Bresserdijk 75 - 2400 Mol
T 010 84 46 44
GSM 0476 20 06 19
Email info@reumanet.be
website www.reumanet.be

Samen na borstoperatie

Zelfhulpgroep voor borstkankerpatiënten, hun partners, kinderen en familie in de regio Roeselare. Samen na borstoperatie biedt contact aan met lotgenoten, organiseert informatiemomenten en organiseert groepsactiviteiten waar lotgenoten ervaringen kunnen uitwisselen.

Op vraag van de patiënten van het oncologisch centrum, brengen lotgenoten van Samen na borstoperatie hen een bezoek voor een warme babbel en het delen van ervaringen. 

Regio Roeselare
Annie Veranneman
Stationsstraat 46 - 8830 GITS
T 051 22 46 12
GSM 0496 391 800
Email samen.na.borstoperatie@gmail.com
website www.samennaborstoperatie.com

Stoma Ilco vzw

Een lotgenotenvereniging die luistert, informeert en stomadragers ondersteunt.

De samenwerkende diensten binnen het ziekenhuis zijn de verpleegeenheid heelkunde en de stomaconsultatie. Deze samenwerking brengt nieuwe stomapatiënten in contact met lotgenoten. Zo kunnen zij ervaringen uitwisselen met mensen, die al geruimere tijd stomadrager zijn.

Guido De Ron
Waterstraat 59 - 3130 Begijnendijk
GSM 0493 03 27 30
Email info@stomailco.be
website www.stomailco.be

Stomavereniging Brugge - Roeselare

De stomavereniging Brugge voor allen die stomapatiënt zijn en voor allen die, op één andere manier, met stomapatiënten geconfronteerd worden.

De samenwerkende diensten binnen het ziekenhuis zijn de verpleegeenheid heelkunde en de stomaconsultatie. Deze samenwerking brengt nieuwe stomapatiënten in contact met lotgenoten. Zo kunnen zij ervaringen uitwisselen met mensen, die al geruimere tijd stomadrager zijn.

Jozef Swimberghe
Vizierstraat 66 - 8000 Brugge
T 050 36 07 80
Email schakel@skynet.be

Talk Blue Vlaanderen

Talk Blue Vlaanderen is een patiëntenvereniging van en voor mannen en vrouwen met darmkanker, hun partners en zorgverleners.

GSM 0471 42 45 75
Email info@talkbluevlaanderen.be
website www.talkbluevlaanderen.be

Vlaamse Reuma Liga

De Reumaliga wil de stem van mensen met reuma zijn. Ze wil opkomen voor de belangen van de reumalijders bij artsen, de overheid, sociale zekerheid, de mutualiteiten, de farmaceutische bedrijven en ook bij het grote publiek. 

De dienst reumatologie van het AZ Sint-Lucas biedt zijn medewerking aan inzake coördineren, uitvoeren en / of begeleiden van alle gezamenlijke initiatieven gericht op het bevorderen van de psychische, sociale en lichamelijke gezondheid van patiënten en mensen uit hun directe omgeving. De Vlaamse Reuma Liga kan altijd een beroep doen op onze infrastructuur en ons gespecialiseerd multidisciplinair reumateam.

Hoofdzetel
Bleekstraat 7 - 2800 Mechelen
T 015 21 11 21
Email secretariaat@reumaliga.be
website www.reumaliga.be

Afdeling West-Vlaanderen
Carmen Ronsse
Poperingseweg 41 - 8900 Ieper
T 057 20 60 89
Email ronsse.carmen@telenet.be

vzw Hoofd-Stuk

Vzw Hoofd-Stuk wenst leden met primaire hoofdpijnproblematiek zoals migraine, spanningshoofdpijn, clusterhoofdpijn en andere migrainesoorten, te verenigingen en tevens een positief netwerk uit te bouwen met de medische en farmaceutische sector teneinde optimaal tegemoet te komen aan de ‘hoofd-stuk-zorgen” van onze patiënten.

Kruisstraat 3/14 - 3390 Tielt Wingene
T 0472 32 92 71
Email info@hoofd-stuk.be
website www.hoofd-stuk.be