Route H 103 - verdieping 1

Pastorale dienst

Morele, godsdienstige of filosofische bijstand

Een ziekenhuisopname doet mensen stilvallen en stilstaan bij de grond waarop het leven steunt: vreugde en dankbaarheid voor het mooie, verdriet en pijn voor wat moeilijk loopt. Dit alles roept vragen op. Waarom ik? Heeft dit zin? Waarom dit lijden? Is er een God? Ik wil er niet meer zijn. Is er nog hoop? Wat maakt mij echt gelukkig? Hoe kan ik afscheid nemen?

In het ziekenhuis zijn er pastores tewerkgesteld die elke patiënt, met respect voor diens levensovertuiging, nabij willen zijn door gesprek en aanwezigheid. Niet alleen een gesprek kan helend zijn. Ook een gebed, een ritueel of liturgie zoals de communie of de ziekenzalving kunnen ons opnieuw verbinden met onze oorsprong.

De kapel bevindt zich centraal in het ziekenhuis op de eerste verdieping (H 104). Dit is een rustpunt te midden van alle drukte, waar iedereen kan verwijlen bij een inspirerende tekst, genieten van de stilte, met ruimte voor persoonlijk gebed. Je kan er een kaarsje laten branden in verbondenheid. In de kapel gaan ook eucharistievieringen door.

Als patiënt kan je ook beroep doen op elke vorm van morele, filosofische of godsdienstige bijstand door een bedienaar of een vertegenwoordiger van je godsdienst of levensbeschouwing. Je kan dit aanvragen via dit formulier

Contact

Marieke Desendere
050 36 57 99 
Email marieke.desendere@stlucas.be

Roel Vansevenant
050 36 57 98
Email roel.vansevenant@stlucas.be

Annelien Van der Borght
050 36 58 00
Email annelien.vanderborght@stlucas.be

De pastores zijn ook steeds oproepbaar via het onthaal van het ziekenhuis.