050 36 52 70
Route C 053 - gelijkvloers

Geheugenkliniek

Een goed geheugen is een absolute vereiste om vlot te functioneren in het dagelijkse leven. Wanneer het geheugen begint te falen, eist dit zeer snel zijn tol, zowel op persoonlijk als op familiaal en professioneel vlak. Een verantwoorde en gefundeerde aanpak van de geheugenproblemen vraagt een multidisciplinaire samenwerking. De Geheugenkliniek biedt een vlot georganiseerde diagnostische aanpak, met daarnaast een totaalzorg met inbegrip van sociale aspecten, follow-up en begeleiding. We bieden de mogelijkheid om zowel ambulant als residentieel hulp te verlenen.

Patiënten kunnen doorverwezen worden via de huisarts of via de medische diensten die samenwerken met de geheugenkliniek. Het gaat om de diensten Geriatrie, Neurologie en Psychiatrie. Je kan ook rechtstreeks bij een van deze artsen terecht via hun secretariaat. Vermeld bij contactname duidelijk dat het gaat om een afspraak in het kader van de Geheugenkliniek. Na een eerste verkennend onderzoek wordt beslist of ruimer en aanvullend onderzoek zoals een neuropsychologisch en technisch onderzoek zinvol of noodzakelijk is.

Geheugenrevalidatie Noord-West-Vlaanderen

Het AZ Sint-Lucas Brugge neemt deel aan het door het RIZIV erkend project Geheugenrevalidatie Noord-West-Vlaanderen. Dit samenwerkingsinitiatief bundelt de ruime expertise van de geheugenklinieken van het AZ Sint-Lucas Brugge, het AZ Sint-Jan Brugge en Foton (Familiezorg West-Vlaanderen).

Naast de klassieke behandeling en ondersteuning in de Geheugenkliniek wordt aan thuiswonende patiënten een uitgebreid en aanvullend revalidatieprogramma geboden waar begeleiding, evaluatie, praktische doelen, tips en adviezen centraal staan. Ook de mantelzorgers worden hierbij betrokken. Deelname is mogelijk na doorverwijzing via de huisarts of een arts-specialist.