Stomazorg

Onze verpleegkundigen Stomazorg staan klaar voor iedereen die een stoma draagt. Wij begeleiden en ondersteunen ook toekomstige stomadragers en hun partners en familie, zowel bij de voorbereiding op de operatieve ingreep, tijdens het ziekenhuisverblijf als na het ontslag uit het ziekenhuis. We hanteren hiervoor een multidisciplinaire aanpak in samenwerking met onder andere een arts, diëtist, materiaalverstrekker en thuisverpleegkundige.

Waarvoor kan je bij ons terecht? 

  • Informatie over leven met een stoma
  • Informatie over de verschillende stomamaterialen en hulpmiddelen, colonirrigatie, retrograde spoelingen, enzovoort
  • Oplossen van stomaproblemen: de stoma zelf, de huid rond de stoma, opvangmateriaal ...
  • Educatie van stomadragers en hun partner of familie

Praktische info

  • Maak steeds een afspraak. 
  • Meld je eerst aan via één van de kiosken wanneer je toekomt in het ziekenhuis. Je ontvangt patiëntenstickers. Hiermee kun je je meteen naar je afspraak begeven. Op de stickers staat het routenummer naar de locatie van je raadpleging. 
  • Kom steeds op tijd. Ben je toch te laat? Geef ons een seintje.
  • Kan je niet komen? Verwittig het secretariaat ten laatste 24 uur op voorhand het secretariaat om een wegblijftarief te vermijden.