Ondersteuning & begeleiding

In AZ Sint-Lucas Brugge willen we onze patiënten warme, betrokken zorg bieden en hen in alle aspecten van het mens-zijn ondersteunen. Want ziek zijn heeft niet alleen een fysieke uitwerking. Het raakt ook aan je sociaal netwerk, je geestelijke verwerking en je diepere bestaansgrond.

Deze visie wordt ook weerspiegeld in de manier waarop onze zorgverleners met jou en je familie omgaan. We benaderen je vanuit ons gemeenschappelijk mens-zijn en niet louter vanuit je rol als patiënt. Je vragen, van uiteenlopende aard, maken een wezenlijk onderdeel uit van onze zorg en begeleiding.

Vanuit diezelfde visie zetten ook onze verschillende begeleidingsdiensten zich in om vanuit hun expertise en menselijkheid aanvullende zorg te bieden op sociaal vlak (Sociale dienst), geestelijk vlak (Psychologen), spiritueel en gelovig vlak (Pastorale dienst) en op vlak van levenseindezorg (Palliatief Support Team).

Transmurale zorg

De zorg voor onze patiënten overstijgt de muren van ons ziekenhuis. Daarom werken we schouder aan schouder met (huis)artsen, mantelzorgers en andere zorgaanbieders.

Vanuit onze visie op transmurale zorg vertrekken we altijd vanuit het perspectief van de patiënt en gaan we in overleg en dialoog met alle andere partners om een vlotte overgang van het ziekenhuis naar de thuissituatie of de residentiële setting te organiseren.