Informed Consent

Sommige behandelingen en ingrepen worden niet door uw ziekenfonds terugbetaald. In dat geval moet u het volledige bedrag van de ziekenhuisfactuur zelf betalen. Het gaat onder andere om zuiver esthetische ingrepen of behandelingen of technieken die (nog) niet door uw ziekenfonds terugbetaald worden en waarvoor er mogelijks wel terugbetaalde alternatieven bestaan.

Omwille van de kostprijs kan het gebeuren dat de arts-specialist u zal vragen een Informed Consent document te ondertekenen. Daarmee verklaart u dat u ingelicht bent over eventuele terugbetaalde alternatieven voor de gekozen ingreep, behandeling of techniek en dat de voor- en nadelen ervan eveneens duidelijk en in alle objectiviteit werden uiteengezet. Tevens krijgt u voldoende bedenktijd. Door uw handtekening te plaatsen, geeft u aan weloverwogen en uitdrukkelijk te kiezen voor de bedoelde ingreep, behandeling of techniek en gaat u bijgevolg ook akkoord met de kostprijs ervan.

In een dergelijk geval wordt u ook gevraagd een voorschot te betalen op de rekening van het ziekenhuis door overschrijving van een bedrag dat in evenredigheid is met de kostprijs van de ingreep, behandeling of techniek. Het betaalde voorschot zal in mindering gebracht worden van het totaalbedrag van de factuur.