Kostprijsraming

Om u een zo volledig mogelijk beeld te geven van de te verwachten ziekenhuisfactuur, heeft het ziekenhuis kostprijsramingen opgesteld voor een aantal veel voorkomende ingrepen en behandelingen. Deze werden aan de artsen-specialisten ter beschikking gesteld.

Wenst u informatie over de kostprijs van een (dag)ziekenhuisopname, aarzel dan niet om uw behandelende arts aan te spreken.

Deze kostprijsramingen, die de kosten ten laste van de patiënt bij (dag)ziekenhuisopname weergeven, bevatten volgende rubrieken:

 • Verblijfskosten:
  • persoonlijk aandeel
  • kamersupplement;
 • Forfaitair aangerekende kosten;
 • Apotheekkosten:
  • geneesmiddelen
  • implantaten, prothesen en niet-implanteerbare hulpmiddelen
  • parafarmaceutische producten;
 • Honoraria voor zorgverleners:
  • persoonlijk aandeel
  • honorariumsupplement;
 • Andere leveringen;
 • Diverse kosten;
 • BTW;
 • Totaal.

Ze zijn gebaseerd op recente ziekenhuisfacturen en houden rekening met de verzekerbaarheidssituatie bij het ziekenfonds.

Mocht u voor een bepaalde ingreep of behandeling geen informatie hebben kunnen verkrijgen via uw behandelende arts, kan u contact opnemen met de dienst facturatie:

 • op het telefoonnummer 050 36 57 42
  (elke werkdag tussen 08.00u en 12.00u en tussen 13.00u en 16.45u);
 • via het e-mailadres facturatie@stlucas.be;
 • schriftelijk door uw vraag te richten naar:
  AZ Sint-Lucas
  dienst facturatie
  Sint-Lucaslaan 29
  8310 Assebroek.

Onze medewerkers zullen dan zo snel mogelijk een kostprijsraming voor u opmaken.

Om dit te kunnen doen, zullen zij u o.a. volgende vragen stellen:

 • Voor welke ingreep komt u naar het ziekenhuis? (prestatiecode vragen aan uw behandelende arts)
 • Wie is uw behandelende arts?
 • Welk type kamer wenst u?
 • Hoe bent u verzekerd?
 • Hoe kunnen wij u bereiken?

Belangrijke opmerkingen

 • Kostprijsramingen worden enkel ter informatie aan de patiënt meegedeeld en zijn in geen geval bindend. Een kostprijsraming creëert op geen enkele wijze een verbintenis in hoofde van het ziekenhuis.
 • De uiteindelijke werkelijke kostprijs kan met andere woorden variëren. De complexe en snel evoluerende wetgeving inzake de ziekteverzekering maken het immers niet mogelijk om exacte prijsberekeningen te maken. De uiteindelijke werkelijke kostprijs zal bovendien mee bepaald worden door een aantal variabele factoren, die niet in de prijsramingen voorzien kunnen worden, zoals de algemene toestand van de patiënt, bepaalde bijkomende medicatie en materialen (implantaten), eventuele extra onderzoeken en/of ingrepen, complicaties enz.
 • Het ziekenhuis probeert steeds actuele informatie te verstrekken. Ondanks deze voortdurende inspanningen kan het ziekenhuis niet aansprakelijk worden gesteld voor enige fouten of tekorten noch voor onnauwkeurige, ontbrekende of verouderde gegevens.
 • Het ziekenhuis is evenmin aansprakelijk voor schade, direct of indirect voortkomend uit het gebruik, dan wel de onmogelijkheid om een kostprijsraming ter beschikking te stellen.