Kostprijsraming

Voordat je een ingreep ondergaat in het ziekenhuis, wil je graag weten hoeveel dat zal kosten. Je kan een kostprijssimulatie aanvragen om verrassingen te vermijden en een beeld te krijgen van de te verwachten factuur.

Vraag hier een kostprijsraming aan  

Hoe zijn de kostprijsramingen opgesteld? 

De kostprijsramingen zijn gebaseerd op recente ziekenhuisfacturen voor soortgelijke behandelingen. De raming toont het minimumbedrag, het maximumbedrag en de mediaan voor deze ingrepen op basis van die facturen. Er wordt rekening gehouden met het aandeel dat door het ziekenfonds betaald wordt. De kostprijsraming geeft dus een indicatie van wat jij als patiënt nog moet betalen. Het document is opgebouwd volgens dezelfde rubrieken als je patiëntenfactuur

Hoe kan ik een kostprijsraming aanvragen?

Er zijn kostprijsramingen beschikbaar bij de artsen-specialisten voor een aantal veelvoorkomende behandelingen. Wil je informatie over de kostprijs van een (dag)ziekenhuisopname, spreek dan in de eerste plaats je behandelende arts aan.

Kon je voor een bepaalde ingreep of behandeling geen informatie verkrijgen via je behandelende arts? Dan kan je een kostprijsraming aanvragen bij de dienst Facturatie via onderstaand formulier. Onze medewerkers zullen dan zo snel mogelijk een kostprijsraming voor je opmaken. Gelieve alle informatie zo volledig mogelijk in te vullen: deze gegevens zijn nodig om de kostprijsraming op te stellen. 

Aanvraag kostprijsraming

Als je arts het nomenclatuurnummer vermeld heeft, geef dit dan hier mee.

Wat is je verzekerbaarheidsstatus bij het ziekenfonds?

Belangrijke opmerkingen

  • Kostprijsramingen worden enkel ter informatie aan de patiënt meegedeeld en zijn in geen geval bindend. Een kostprijsraming creëert op geen enkele wijze een verbintenis in hoofde van het ziekenhuis.
  • De uiteindelijke werkelijke kostprijs kan met andere woorden variëren. De complexe en snel evoluerende wetgeving inzake de ziekteverzekering maken het immers niet mogelijk om exacte prijsberekeningen te maken. De uiteindelijke werkelijke kostprijs zal bovendien mee bepaald worden door een aantal variabele factoren, die niet in de prijsramingen voorzien kunnen worden, zoals de algemene toestand van de patiënt, bepaalde bijkomende medicatie en materialen (implantaten), eventuele extra onderzoeken en/of ingrepen, complicaties enzovoort.
  • Het ziekenhuis probeert steeds actuele informatie te verstrekken. Ondanks deze voortdurende inspanningen kan het ziekenhuis niet aansprakelijk worden gesteld voor enige fouten of tekorten noch voor onnauwkeurige, ontbrekende of verouderde gegevens.
  • Het ziekenhuis is evenmin aansprakelijk voor schade, direct of indirect voortkomend uit het gebruik, dan wel de onmogelijkheid om een kostprijsraming ter beschikking te stellen.

Heb je nog vragen over de kostprijs?

Aarzel dan zeker niet om onze dienst Facturatie te contacteren:

050 36 57 42 (elke werkdag tussen 08.00 en 12.00 uur en 13.00 en 16.30 uur)
kostprijsraming@stlucas.be