Financiële Informatie

Dankzij de Belgische ziekteverzekering is de eigen bijdrage van patiënten voor gezondheidszorg vrij beperkt. Niettemin zijn er, naast de kosten die het ziekenfonds ten laste neemt, ook een aantal kosten die elke patiënt zelf moet betalen.

In deze rubriek proberen wij alle elementen die hierbij een rol spelen te verduidelijken.

Belangrijk is echter dat u vóór uw behandeling de financiële gevolgen van uw ingreep of behandeling bespreekt met uw behandelende arts. Het verblijf in een individuele kamer, het feit of uw arts al dan niet geconventioneerd is, enz. hebben een belangrijke invloed op de uiteindelijke kosten die u hoort te betalen.
 
Aarzel niet om verduidelijking te vragen indien u bepaalde zaken niet volledig begrijpt.

Voor alle vragen m.b.t. de kostprijs van een onderzoek, behandeling of opname in het AZ Sint-Lucas kan u terecht bij de dienst facturatie:

 • op het telefonnummer 050 36 57 42 (elke werkdag tussen 08.00u en 12.00u en 13.00u en 16.45u);
 • via het e-mailadres facturatie@stlucas.be;
 • schriftelijk door uw vraag te richten naar:
  AZ Sint-Lucas
  Dienst facturatie
  Sint-Lucaslaan 29
  8310 Brugge

Onze medewerkers helpen u graag verder.