Tarievenlijst

Voor de zorgverlening die door het ziekenfonds terugbetaald wordt, hanteert het ziekenhuis de tarieven zoals die in de reglementering van de ziekteverzekering voorzien zijn. In sommige gevallen kunnen kamer- en / of honorariumsupplementen aangerekend worden aan de patiënt. Meer uitleg hierover vindt u in de rubrieken Conventiestatus en Factuur.

Sommige onderzoeken of behandelingen worden niet door uw ziekenfonds terugbetaald en zijn volledig voor rekening van de patiënt. Dat kan zowel tijdens een opname gelden als daarbuiten. Het gaat o.a. om zittingen psychologie of logopedie, een menopauzeraadpleging, enz.

Daarnaast kan u in het ziekenhuis ook gebruik maken van producten en diensten zonder strikt medische indicatie. Het gaat o.a. om de kosten voor extra dranken, gebruik van telefoon, kapper, pedicure, rooming-in bij opname van uw kind. U betaalt enkel wat u gebruikt heeft of mee kan nemen naar huis. Deze producten en diensten worden eveneens niet door uw ziekenfonds terugbetaald en zijn volledig voor rekening van de patiënt.

De meeste hospitalisatieverzekeringen betalen de kosten waar het ziekenfonds geen terugbetaling voor voorziet ook niet terug.

Om elke patiënt goed te kunnen informeren, beschikt het ziekenhuis over een lijst met actuele tarieven van de meest courant gevraagde goederen en diensten.