Inschrijven

Administratieve voorinschrijving
Wanneer de behandelende arts u een opname in het ziekenhuis aanbeveelt, zal hij wellicht meteen een datum voorstellen. Het is belangrijk dat u meteen na de raadpleging langskomt naar de inschrijvingsbalies in de centrale hal op verdieping 0 om de administratieve voorinschrijving in orde te brengen.

Een ziekenhuismedewerker van de dienst onthaal en opname zal u (of iemand die u vertegenwoordigt) vragen om een opnameverklaring te ondertekenen. Door middel van deze verklaring maakt u uw kamerkeuze kenbaar. In functie van de kamerkeuze kunnen al dan niet kamersupplementen en/of honorariumsupplementen aangerekend worden. De ziekenhuismedewerker zal u informeren over de kosten die het ziekenhuis kan aanrekenen.

Voor meer informatie over de verblijfskosten in het ziekenhuis, raadpleeg de rubriek financiële informatie.

Als u over een hospitalisatieverzekering beschikt, ga dan in de polisvoorwaarden na of u de aan te rekenen kosten geheel of gedeeltelijk kan recupereren en welke formaliteiten u moet vervullen.

Inschrijving op de dag van opname

Meld u de dag van de opname aan via één van de kiosken bij de hoofdingang (verdieping -1) of in de centrale hal (verdieping 0). Houd uw elektronische identiteitskaart, kids-ID of isi+-kaart klaar. Meld u hierna aan bij de inschrijvingsbalie in de centrale hal (verdieping 0). 

Openingsuren:

  • Weekdagen: van 06.30u tot 20.00u
  • Weekend en feestdagen: van 08.30u tot 17.15

Het ICE-nummer: het telefoonnummer in geval van nood
Omdat patiëntveiligheid uiterst belangrijk is, zal een ziekenhuismedewerker u een identificatiebandje om de pols aanbrengen.

Hulpverleners kunnen sneller contact opnemen met uw familie als er in uw gsm-toestel een te contacteren nummer opgeslagen is onder het letterwoord ICE. Dit staat voor “In Case of Emergency”.