Eva Formulier

Vraag 1

Neen Ja

Neen Ja

Vraag 2


Neen Ja


Neen Ja


Vraag 3

Vraag 4

Neen Ja

Neen Ja

Vraag 5

Neen Ja

Waarschuwing: het is noodzakelijk dat u een volledig en correct beeld heeft van uw medische voorgeschiedenis voordat u de volgende vraag kan invullen.

Neen Ik weet het niet Ja

Welke opname en/of ingreep? jaartal

LET OP! Contacteer uw huisarts zodat u over het juiste en volledige overzicht beschikt van uw medische voorgeschiedenis. U dient dit overzicht ten minste 72 uur voor uw opname aan ons over te maken. Wij sturen u een e-mail met de noodzakelijke instructies. Controleer dus of u onder vraag 1 uw correcte e-mailadres heeft opgegeven. U kan nu doorgaan naar vraag 5.

Vraag 6

Astma COPD Diabetes/Suikerziekte Epilepsie Geelzucht/Hepatitis Hartlijden HIV Hoge bloeddruk Lage bloeddruk Maagzweer Spataderen Nierziekte met nierfunctie vervangende therapie (nierdialyse) Andere Geen van bovenstaande


Neen Ik weet het niet Ja

LET OP! Contacteer uw huisarts zodat u over het juiste en volledige overzicht beschikt van de ziekte(s) waaraan u lijdt of leed. U dient dit overzicht ten minste 72 uur voor uw opname aan ons over te maken. Wij sturen u een e-mail met de noodzakelijke instructies. Controleer dus of u onder vraag 1 uw correcte e-mailadres heeft opgegeven. U kan nu doorgaan naar vraag 6.

Vraag 7

Neen Ja

Waarschuwing: het is noodzakelijk dat u een volledig en correct beeld heeft van uw thuismedicatie voordat u de volgende vraag kan invullen.

Neen Ja

Merknaam geneesmiddel Dosis beschrijving innamefrequentie
Vb. Augmentin Retard 1g 2x ‘s morgens, 2x ’s avonds


LET OP! Contacteer uw huisarts zodat u over het juiste en volledige overzicht beschikt van de medicatie die u thuis neemt. U dient dit overzicht ten minste 72 uur voor uw opname aan ons over te maken. Wij sturen u een e-mail met de noodzakelijke instructies. Controleer dus of u onder vraag 1 uw correcte e-mailadres heeft opgegeven. U kan nu doorgaan naar vraag 7.

Vraag 8

Ik weet het niet Neen Ja

LET OP! Contacteer uw huisarts zodat u over het juiste en volledige overzicht beschikt van uw allergieën. U dient dit overzicht ten minste 72 uur voor uw opname aan ons over te maken. Wij sturen u een e-mail met de noodzakelijke instructies. Controleer dus of u onder vraag 1 uw correcte e-mailadres heeft opgegeven. U kan nu doorgaan naar vraag 8.

WAARSCHUWING: Het is noodzakelijk dat u een volledig en correct beeld heeft voordat u volgende vraag kan invullen. Indien dit niet het geval is klikt u onderaan vraag 7 op ‘Ik twijfel en ik wens deze allergieënlijst af te toetsen met mijn huisarts. Stuur mij de instructies per mail door a.u.b.’

Neen Ja

Huisstofmijt


Hooikoorts


Dieren


Andere


Neen Ja

Antibiotica


Andere


Neen Ja


Latex/Rubber


Contrastvloeistoffen


Kleefpleisters


Ontsmettingsstoffen


Andere


Ik twijfel en wens deze allergieënlijst af te toetsen met mijn huisarts. Stuur mij de instructies per mail door a.u.b.

Vraag 9

Alleenstaande Samen met partner/echtgenoot Thuiswonend met ouders Zelfstandig, onder begeleiding Zorgomgeving (zorghuis, wzc, serviceflat,...)

Neen Ja

Neen Ja

Ik weet het niet Neen Ja


Vraag 10

Man Vrouw

Neen Ja Mogelijk

Neen Ja

Vraag 11

Ik weet het niet Neen Ja


Ik weet het niet Neen Ja


Ik weet het niet Neen Ja

Neen Ja


Vraag 12

Neen Ja

Neen Ja

Neen Ja


Neen Ja

Boven Onder

Neen Ja

Neen Ja

Neen Ja

Links Rechts

Neen Ja

Driepuntskorset Halskraag Arm Been Voetatella Andere

Links Rechts

Links Rechts

Links Rechts


Vraag 13

Neen Ja


Vraag 14

Neen Ja


Neen Ja


Vraag 15

Neen Ja

Dagopvang Ergotherapie Gezinshulp/Bejaardehulp Kinesitherapie Logopedie Personenalarm Thuisverpleging Warme maaltijd Andere


Vraag 16

Neen Ja

wilsverklaring voor orgaandonatie wilsverklaring inzake euthanasie (bij onomkeerbaar coma) negatieve wilsverklaring document lichaam schenken aan de wetenschap verklaring inzake wijze van teraardebestelling

Gelieve een kopie van deze documenten mee te brengen bij uw opname, zodat we deze kunnen bewaren in uw patiëntendossier.

Vraag 17

Neen Ja


Vraag 18

Neen Ja

Wandelstok Rolator Rolstoel Blindenstok Assistentiehond Andere


Vraag 19

Neen Ja

Inslaapmoeilijkheden Doorslaapmoeilijkheden Verstoord nacht-/dagritme Andere


Vraag 20

Neen Ja


Neen Ja

Vaste voeding Half vaste voeding Dranken

Neen Ja

Hulp bij eten Hulp bij drinken hulp bij voorbereiden van de maaltijd Andere


Neen Ja

Neen Ja

Vraag 21

Neen Ja

Vraag 22

Neen Ja


Neen Ja


Neen Ja


Vraag 23

Neen Ja

Neen Ja

Neen Ja

Vraag 24