EVA-vragenlijsten

Indien uw behandelde arts het niet nodig acht u een afspraak te geven bij de dienst EVA, vragen wij u onderstaande vragenlijst correct en volledig in te vullen en dit maximum 7 dagen voor uw opname en minimum 2 dagen voor uw opname.

Een gerichte vragenlijst helpt ons om kwaliteitsvolle en veilige zorg te verlenen en uw opname voor te bereiden.

De gevraagde informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld. De EVA-verpleegkundigen zullen uw antwoorden nauwgezet verwerken en opslaan in uw elektronisch patiƫntendossier, dat uitsluitend geraadpleegd kan worden door de zorgverleners die met u een therapeutische relatie hebben.

Indien uw patiƫntendossier niet volledig / correct werd ingevuld, kan de EVA-verpleegkundige u opbellen om dit te vervolledigen.