Meld het aan EVA

Welkom bij EVA

Het verpleegkundig team van de dienst EVA begeleidt u in het voorbereidende traject naar uw (dag)ziekenhuisopname. EVA staat voor Eenheidsondersteuning Verpleegkundige Anamnese.

Aan de hand van een vragenlijst, proberen wij de nodige informatie te verzamelen om uw opname en uw patiëntendossier op punt te stellen vóór u effectief opgenomen wordt. Op deze manier streven wij ernaar het niveau van de zorg nog kwaliteitsvoller en veiliger te maken.

Daarom is het noodzakelijk dat u deze vragenlijst waarheidsgetrouw en volledig invult. De door u gegeven antwoorden maken deel uit van uw elektronisch patiëntendossier en kan enkel geraadpleegd worden door uw zorgverleners.

Wanneer komt u langs bij EVA?

Op de consultatie wordt er beslist door uw behandelde arts of een opname noodzakelijk is.
Indien een opname vereist is, zal er na de consultatie een afspraak voor u vastgelegd worden bij de dienst EVA om uw verpleegkundige anamnese, de COVID-19-screening en COVID-19-vragenlijst af te werken.

Praktische afspraken

  • Kom steeds op tijd (niet te vroeg, niet te laat) en kom bij voorkeur alleen (enkel 1 begeleider indien medisch noodzakelijk).
  • Iedereen ouder dan 12 jaar draagt een chirurgisch mondmasker.

Het belangrijk om volgende zaken mee te brengen:

  • de medicatie in de originele verpakking in de witte zak;
  • de COVID-19-vragenlijst (zie achterzijde brief met uw afspraak voor EVA);
  • het ingevuld pre-operatief document samen met de resultaten van de uitgevoerde onderzoeken (labo / ECG), terug te vinden in de witte enveloppe.

Wat wanneer u niet bij EVA hoeft langs te komen?

Indien uw behandelde arts het niet nodig acht u een afspraak te geven bij de dienst EVA, vragen wij u deze vragenlijst correct en volledig in te vullen en ten vroegste 7 dagen voor uw opname.

COVID-19-maatregelen

In het kader van de patiëntveiligheid en de huidige COVID-19-crisis dienen wij minstens twee dagen voor uw opname over de correcte en volledige informatie te beschikken.
Indien we niet tijdig beschikken over deze informatie en we geen screening kunnen uitvoeren is een opname niet mogelijk.

Praktische informatie

Locatie

Om u naar de EVA-wachtruimte te begeven, neemt u de nieuwe hoofdingang langs de zijkant van het ziekenhuis. Eens binnen loopt u de gang door en neemt u de liften of de trap op het einde van de gang naar het gelijkvloers (H0). Volg daarna de wegwijzers naar ‘EVA’.

Contact

Contacteer onze EVA-verpleegkundigen indien u vragen hebt. We zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag (niet op feestdagen) van 9.00u tot 18.00u op T 050 36 53 33

E-mail

U kan uw vraag ook per e-mail stellen via eva@stlucas.be.