Patiëntenverenigingen

In Vlaanderen zijn heel wat zelfhulpgroepen actief. Je kan er terecht voor lotgenotencontact, informatie, praktische hulp, sociale contacten of belangenbehartiging. Voor een volledig overzicht van alle zelfhulpgroepen in Vlaanderen kan je terecht op de website van Trefpunt Zelfhulp vzw.

Hieronder vind je een lijst van patiëntenverenigingen waar het AZ Sint-Lucas mee samenwerkt.

Borst Vooruit

CIB-Liga

Esperanza

Fotonhuis

Kom op tegen Kanker

MS-Liga

OLLO - Osteoporoseliga

RA-Liga

ReumaNet

Samen na borstoperatie

Stoma Ilco vzw

Talk Blue Vlaanderen

Vlaamse Reuma Liga

vzw Hoofd-Stuk

Borst Vooruit

Lotgenotengroep voor (ex-)borstkankerpatiënten in de regio Brugge en Noord West-Vlaanderen. Borst Vooruit is een ontmoetingsplatform. Iedereen die in aanraking komt met borstkanker is welkom. Lotgenoten van Borst Vooruit kunnen de patiënten van het Oncologisch Centrum een bezoek brengen voor een warme babbel en om ervaringen te delen. 

Sheila De Busscher
0473 31 75 29
Email borstvooruit@gmail.com
 www.borstvooruit.info

CIB-Liga

De vereniging wil aan iedere geïnteresseerde deskundige informatie over CIB (Chronische Inflammatoire Bindweefselziekten) verstrekken in de ruimste zin van het woord en wil meer bekendheid geven aan de ziekte.

Rolweg 97, 8000 Brugge
089 50 31 08
Email secretariaat@cibliga.be
 www.cibliga.be

Ingrid Hennes - voorzitter
Email voorzitter@cibliga.be

Esperanza

Lotgenotengroep voor vrouwen met of na gynaecologische kanker. Men wil deze vrouwen, hun familie en naasten samenbrengen, ervaringen uitwisselen en emotionele steun verlenen. Daarnaast worden regelmatig groepsactiviteiten georganiseerd. Lotgenoten van Esperanza kunnen de patiënten van het Oncologisch Centrum een bezoek brengen voor een warme babbel en het delen van ervaringen. 

016 34 12 74 (ma, di, do en vrij tussen 9.00 en 15.00 uur)
Email esperanza@uzleuven.be 

Fotonhuis

Zelfhulpgroep voor personen met dementie, hun familie en sympathisanten. De diensten Neurologie, Geriatrie en de Geheugenkliniek verwijzen patiënten die net geconfronteerd werden met een diagnose van een vorm van dementie door naar het Fotonhuis. Daar krijg je de nodige ondersteuning om het leven aangenamer en gemakkelijker te maken.

Lieve Vermeulen
Biskajerplein 2 - 8000 Brugge
050 44 67 93
Email foton@dementie.be 
www.familiezorg-wvl.be/foton.aspx

Het Ventiel vzw

Activiteiten die altijd vanzelfsprekend waren, worden door jongdementie langzaamaan onmogelijk. Het Ventiel vzw wil het sociale isolement van mensen met jongdementie doorbreken door ze te betrekken bij het leven van alledag. De Geheugenkliniek maakt dit initiatief kenbaar aan patiënten, familieleden van patiënten en potentiële sympathisanten.

Distelbosstraat 13, 8531 Hulste
0468 27 44 93
Email info@hetventiel.be
www.hetventiel.be

Kom op tegen Kanker

Een van de doelen van Kom op tegen Kanker is het bieden van hulp aan kankerpatiënten die nood hebben aan psychosociale ondersteuning. Via een samenwerking met het Oncologisch Centrum van het ziekenhuis wil Kom op tegen Kanker kankerpatiënten en hun naasten informeren en ondersteunen en zo bijdragen tot continuïteit in de zorg voor mensen mét en na kanker. Het aanbod is steeds aanvullend en complementair ten opzichte van de bestaande reguliere zorg.

Koningsstraat 217, 1210 Brussel
Email info@komoptegenkanker.be
 www.komoptegenkanker.be

MS-Liga

De MS-Liga heeft als doelstelling om patiënten met multiple sclerose, of hun familieleden, te helpen met de praktische beslommeringen die deze diagnose met zich meebrengt. Dit kan bijvoorbeeld gaan over psychosociale begeleiding, aanvragen voor bepaalde hulpmiddelen, contact met medepatiënten via georganiseerde activiteiten, concrete hulp bij sociale en financiële voorzieningen en tegemoetkomingen.

In AZ Sint-Lucas zijn dr. Niels Libbrecht en dr. Thomas Claeys de verantwoordelijke neurologen voor alle MS-patiënten. Contact opnemen kan via het secretariaat T 050 36 52 70.

Email socialedienst@ms-vlaanderen.be

OLLO - Osteoporoseliga

Zelfhulpgroep voor osteoporosepatiënten.

Lut Anseeuw - voorzitter
Schoeperstraat 16, 8340 Moerkerke - Damme
 0497 54 15 13
Email lutanseeuw@telenet.be

RA-Liga

Patiëntenvereniging die zich focust op de noden van RA-patiënten. 

Jeanine Engelen - voorzitter
Jo Vromant - secretaris
Krombaak 10, 2200 Herentals
Email info@raliga.be
 www.raliga.be

ReumaNet

ReumaNet verenigt Vlaamse patiëntenverenigingen die reumatische aandoeningen onder de aandacht brengen. 

Ilse De Keyser - algemeen coördinator
Bresserdijk 75, 2400 Mol
 010 84 46 44
 0476 20 06 19
Email info@reumanet.be
 www.reumanet.be

Samen na borstoperatie

Zelfhulpgroep voor borstkankerpatiënten, hun partners, kinderen en familie in de regio Roeselare. Samen na borstoperatie biedt contact aan met lotgenoten, organiseert informatiemomenten en organiseert groepsactiviteiten waar lotgenoten ervaringen kunnen uitwisselen. Lotgenoten van Samen na borstoperatie kunnen patiënten van het Oncologisch Centrum een bezoek brengen voor een warme babbel en het delen van ervaringen. 

Annie Veranneman
Stationsstraat 46, 8830 Gits
 051 22 46 12
 0496 391 800
Email samen.na.borstoperatie@gmail.com
 www.samennaborstoperatie.com

Stoma Ilco vzw

Een lotgenotenvereniging die luistert, informeert en stomadragers ondersteunt. De samenwerkende diensten binnen het ziekenhuis zijn Verpleegeenheid Heelkunde en Stomazorg. Deze samenwerking brengt nieuwe stomapatiënten in contact met lotgenoten. Zo kunnen zij ervaringen uitwisselen met mensen die al langer stomadrager zijn.

Guido De Ron
Waterstraat 59, 3130 Begijnendijk
 0493 03 27 30
Email info@stomailco.be
 www.stomailco.be

Stomavereniging Brugge - Roeselare

De stomavereniging Brugge voor allen die stomapatiënt zijn en voor allen die, op één andere manier, met stomapatiënten in aanraking komen. De samenwerkende diensten binnen het ziekenhuis zijn Verpleegeenheid heelkunde en Stomazorg. Deze samenwerking brengt nieuwe stomapatiënten in contact met lotgenoten. Zo kunnen zij ervaringen uitwisselen met mensen, die al langer stomadrager zijn.

Jozef Swimberghe
Vizierstraat 66, 8000 Brugge
 050 36 07 80
Email schakel@skynet.be

Talk Blue Vlaanderen

Talk Blue Vlaanderen is een patiëntenvereniging van en voor mannen en vrouwen met darmkanker, hun partners en zorgverleners.

 0471 42 45 75
Email info@talkbluevlaanderen.be
 www.talkbluevlaanderen.be

Vlaamse Reuma Liga

De Reumaliga wil de stem van mensen met reuma zijn. Ze wil opkomen voor de belangen van de reumalijders bij artsen, de overheid, sociale zekerheid, de mutualiteiten, de farmaceutische bedrijven en ook bij het grote publiek.

Hoofdzetel
Bleekstraat 7, 2800 Mechelen
 015 21 11 21
Email secretariaat@reumaliga.be
www.reumaliga.be

Afdeling West-Vlaanderen
Carmen Ronsse
Poperingseweg 41, 8900 Ieper
 057 20 60 89
Email ronsse.carmen@telenet.be

vzw Hoofd-Stuk

Vzw Hoofd-Stuk verenigt leden met primaire hoofdpijnproblematiek zoals migraine, spanningshoofdpijn, clusterhoofdpijn en andere migrainesoorten. Daarnaast wil het een positief netwerk uitbouwen met de medische en farmaceutische sector om optimaal tegemoet te komen aan de ‘hoofd-stuk-zorgen” van onze patiënten.

Kruisstraat 3/14, 3390 Tielt-Winge
 0472 32 92 71
Email info@hoofd-stuk.be
www.hoofd-stuk.be