Verzekerbaarheidssituatie

Voor patiënten die aangesloten zijn bij een ziekenfonds, is de regeling 'betalende derde' van toepassing voor alle ingrepen en behandelingen waarvoor dit toegelaten is.
Dit betekent dat zij enkel het remgeld en de eventuele supplementen van hun (dag)ziekenhuisopname betalen. De overige kosten regelt het ziekenhuis rechtstreeks met het ziekenfonds.

Als u aanspraak kan maken op de verhoogde tegemoetkoming (met inbegrip van het  OMNIO-statuut) geniet u een voorkeurtarief bij (dag)ziekenhuisopname. Concreet betekent dit dat u voor bepaalde rubrieken uit de ziekenhuisfactuur een lager persoonlijk aandeel (= remgeld) zal betalen. Uw ziekenfonds is het best geplaatst om u informatie over uw verzekerbaarheidssituatie te verstrekken.

Bent u niet of niet geldig aangesloten bij een ziekenfonds en is uw opname niet het gevolg van een arbeidsongeval, dan moet u het volledige bedrag van de ziekenhuisfactuur zelf betalen. We raden u in dat geval aan om zo snel mogelijk het ziekenfonds te contacteren om u in regel te stellen.