Informed Consent

Als patiënt heb je het recht op informatie over je gezondheidstoestand en over de voorgestelde behandeling. Pas als je voldoende geïnformeerd bent over een behandeling, kan deze opgestart worden. Nadat je alle informatie over de  behandeling, de alternatieven en over het financiële plaatje van de behandeling hebt ontvangen, zal de zorgverlener je toestemming vragen om de behandeling op te starten. Dit heet 'geïnformeerde toestemming' of 'informed consent'.

In de meeste gevallen zal de zorgverlener mondeling toestemming vragen.

In bepaalde gevallen zal gevraagd worden om je toestemming schriftelijk te geven. Dit is onder andere zo voor behandelingen en ingrepen die niet door het ziekenfonds worden terugbetaald en waarvoor je het volledige bedrag zelf betaalt, zoals zuiver esthetische ingrepen of niet terugbetaalde behandelingen. Door het 'informed consent'-document te ondertekenen, geef je aan dat je weloverwogen en uitdrukkelijk kiest voor de bedoelde ingreep, behandeling of techniek, dat je op de hoogte bent van eventuele terugbetaalde alternatieven en ga je bijgevolg ook akkoord met de kostprijs ervan.

In een dergelijk geval wordt er je ook gevraagd om een voorschot te betalen op de rekening van het ziekenhuis. Je moet dan een bedrag overschrijven dat in evenredigheid is met de kostprijs van de ingreep, behandeling of techniek. Dit voorschot zal daarna in mindering gebracht worden van het totaalbedrag van de factuur.

Daarnaast heb je als patiënt het recht om van de beroepsbeoefenaar te vernemen of deze al dan niet beschikt over een verzekeringsdekking of een andere vorm van bescherming met betrekking tot de beroepsaansprakelijkheid, alsook of hij verzekerd of geregistreerd is.