Medi-Card

Verzekeringsmaatschappij: DKV

Geef de dag van uw opname uw DKV Medi-Card meteen aan de ziekenhuismedewerker van de dienst onthaal en opname. Onze medewerker zal de aangifte regelen en u zal een Medicard-opnameformulier ontvangen ter ondertekening. Wij faxen het origineel voor u naar DKV omdat u dit formulier binnen de 5 dagen na de opnamedatum aan DKV moet bezorgen. De kosten ten laste van de patiënt worden aansluitend, mits akkoord van de verzekeringsmaatschappij, rechtstreeks verrekend.

Voor Hospi-Select is het ziekenhuis geen partner meer, met ingang van 01/01/2020.