Hospitalisatieverzekering

Via een ziekenfonds of een verzekeringsmaatschappij kan u zich aansluiten bij een hospitalisatieverzekering. Een dergelijke verzekering komt veelal tegemoet in de persoonlijke aandelen, kamer- en honorariumsupplementen van een
(dag)ziekenhuisopname.

Er zijn twee soorten hospitalisatieverzekeringen:

  • Verzekeringen die een forfaitair bedrag per dag vergoeden; deze worden ook soms als sommenverzekeringen aangeduid.
  • Verzekeringen die geheel of gedeeltelijk tegemoet komen in de werkelijke kosten van een opname, eventueel aangevuld met de kosten voor en na de opname (in zover ze gerelateerd zijn met de opname).

Informeer u vooraf goed over de inhoud van uw polis en de mogelijke beperkingen. Sommige hospitalisatieverzekeringen sluiten ook geheel of gedeeltelijk bepaalde kosten uit die te maken hebben met een verblijf in een individuele kamer.

Voor sommige hospitalisatieverzekeringen moet u zich vooraf of uiterlijk de dag van opname in contact stellen met de verzekeringsmaatschappij ter kennisgeving van de opname. Om misverstanden of onaangename verrassingen te vermijden, is het belangrijk dat u meteen na het opnamegesprek nagaat welke formaliteiten vervuld moeten worden. Indien vereist, kunnen eerder gemaakte afspraken dan nog herzien worden voor de dag van opname.

Voor de meeste hospitalisatieverzekeringen moet de behandelende arts in geval van opname een medisch attest invullen. Breng dit attest mee op het moment van de opname zodat dit zeker ingevuld is tegen het tijdstip dat u ontslagen wordt uit het ziekenhuis.

Belangrijke opmerking:
Bij de planning van een dagziekenhuisopname is nog niet exact geweten welke prestaties artsen zullen uitvoeren. Bijgevolg is het ook nog niet duidelijk of al dan niet een dagziekenhuisforfait aangerekend zal worden.
Diverse hospitalisatieverzekeringen verlenen geen tussenkomst als zo'n forfait uiteindelijk niet aangerekend werd. Een opname in het dagziekenhuis betekent dus niet noodzakelijk dat uw hospitalisatieverzekering tussenkomst zal verlenen.

Rechtstreekse facturatie

Met de hieronder vermelde verzekeringen, heeft het AZ Sint-Lucas een akkoord gesloten om de ziekenhuisfacturen rechtstreeks met hen te regelen. De voorwaarde hiervoor is dat vooraf alle administratieve formaliteiten vervuld zijn en de verzekering het ziekenhuis akkoord gegeven heeft om de kosten ten laste van de patiënt voor de betrokken opname rechtstreeks te factureren. Het is mogelijk dat u achteraf van uw hospitalisatieverzekering nog een afrekening krijgt van de kosten die de verzekering niet dekt. Dit hangt uiteraard af van de inhoud van uw polis.