Indicator 5: Heup- of knieprothese: starten antibiotica-profylaxe

Belang

Het toedienen van antibiotica is bewezen effectief in het voorkomen van wondinfecties bij plaatsing van zowel een totale heup- als knieprothese. Deze antibiotica moeten op tijd en volgens de richtlijnen toegediend worden. Dit wil zeggen dat de antibiotica correct opgestart, toegediend en terug gestopt moeten worden. Deze indicator meet of de antibiotica correct gestart werden, dus of de juiste antibiotica op het juiste moment toegediend werden.

Resultaten

Indicator 5

Interpretatie

Het starten en stoppen van antibiotica werd nagegaan bij een willekeurige steekproef van 425 patiënten in 17 ziekenhuizen van het Vlaams Ziekenhuisnetwerk KU Leuven. Als we 2011 (88%) vergelijken met 2012 (92%), stellen we een verbetering vast in het correct starten van de antibiotica. Ook in het AZ Sint-Lucas is deze stijging merkbaar van 92% in 2011 tot 100% in 2012.

Deelnemende ziekenhuizen

AZ Sint-Lucas, O.L. Vrouwziekenhuis, AZ Glorieux, RZ Heilig Hart Tienen, Sint-Franciskusziekenhuis, Mariaziekenhuis, AZ Damiaan, Jessa Ziekenhuis, AZ Sint-Blasius, AZ Sint-Maarten, AZ Turnhout, Imeldaziekenhuis, UZ Leuven, AZ Groeninge, OLV Ziekenhuis Aalst, Sint-Trudoziekenhuis, Ziekenhuis Oost-Limburg, Ziekenhuis Maas en Kempen

Definitie

Teller: aantal patiënten met een heup- of knieprothese bij wie de antibiotica-profylaxe volgens de guidelines gestart is.
Noemer: aantal patiënten met een heup- of knieprothese.

Streefwaarde

Alle knie- of heupprothese patiënten (100%) krijgen antibiotica toegediend volgens de medische richtlijn.