Interne kwaliteitstoetsing

AZ Sint-Lucas Brugge toetst zichzelf regelmatig en systematisch op vlak van kwaliteit en veiligheid. Deze interne toetsing laat ons toe om bij te leren en bij te sturen: we krijgen zicht op de stand van zaken en op de optimalisatiemogelijkheden. De interne toetsing gebeurt op drie manieren. 

Interne audit

Indicatoren

Kwaliteitsbord


Interne audit

Volgens een meerjarenplan voeren we educatieve audits uit. Via de methode van het waarderend auditen creëren we betrokkenheid en draagvlak om op een duurzame manier aan kwaliteitsverbetering te werken. Een interne audit biedt de kans om verschillende processen samen in beeld te krijgen (via tracers of een afdelingsaudit) of om de werking rond een specifiek thema te beoordelen. Daarbij bevragen we verschillende actoren in de zorg en nemen we verschillende perspectieven mee. De patiënt bevragen en hun ervaringen meenemen zijn hier ook integraal onderdeel van.

Een voorbeeld van een interne audit is de Infectie Risico Scan. De IRIScan is een gestandaardiseerde methode om de kwaliteit van infectiepreventie en -controlemaatregelen en antibioticagebruik te meten. Aan de hand van de sterktes en zwaktes in de verbeterplot wordt een verbeterplan opgesteld.


Indicatoren 

Via indicatoren krijgen we een periodiek overzicht van een aantal cruciale parameters en kunnen we gericht bijsturen. Afdelingen kunnen zichzelf ook vergelijken met elkaar en met het ziekenhuisgemiddelde.


Kwaliteitsbord 'High Five voor Kwaliteit'

Op elke verpleegeenheid hangt een kwaliteitsbord 'High Five voor Kwaliteit'. Dit bord geeft een overzicht van indicatoren, lopende verbeteracties en nieuws.