Federale kwaliteitseisen

De federale overheid heeft verschillende initiatieven rond kwaliteit en veiligheid. De Cel Kwaliteit en Patiëntveiligheid, van de federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu ondersteunt en verbindt beleid, praktijk en patiënt om zorgkwaliteit te verbeteren en zichtbaar te maken. 

AZ Sint-Lucas Brugge neemt deel aan verschillende programma's: 

 • QS – Quality & Safety: Programma Pay for Performance (P4P) voor algemene ziekenhuizen
 • BELMIP - Belgian Medical Imaging Platform: kwaliteit in medische beeldvorming
  • B-QUAADRIL
  • B-QUANUM
 • BAPCOC: Belgische Commissie voor de Coördinatie van het Antibioticabeleid
  • IPC: infectiepreventie en -beheersing
  • HOST: Hospital Outbreak Support Teams

Meer informatie vind je op de website van de FOD Volksgezondheid.