Patiënttevredenheid

We vinden het belangrijk om te weten hoe patiënten onze zorg ervaren. Vanuit patiëntenbevragingen, zowel tijdens de zorg of via enquêtes en audits, leren we welke elementen van de zorg we moeten verbeteren op basis van de behoeften van onze patiënten. AZ Sint-Lucas Brugge zet sterk in op patiënttevredenheid, enerzijds door patiëntenparticipatie te optimaliseren en anderzijds door resultaten van enquêtes te verwerken in verbeterinitiatieven.

Externe enquêtes

Interne enquêtes

Neem deel aan een enquête


Externe enquêtes

Het Vlaams Patiëntenplatform vzw (VPP) ontwikkelt periodiek vragenlijsten na raadpleging van patiëntvertegenwoordigers. Het zijn wetenschappelijk onderbouwde vragenlijsten die peilen naar de mening van patiënten over de zorg die ze kregen. De antwoorden verwerken we anoniem. Via het VIKZ worden de metingen/bevragingen jaarlijks georganiseerd. 

 • Ervaringen Dagziekenhuis: meet de ervaringen van patiënten in dagopname volgens criteria vastgelegd door het Vlaams Patiëntenplatform (VPP). 
 • Ervaringen opname in het algemeen ziekenhuis: meet de ervaringen van opgenomen patiënten volgens criteria vastgelegd door het Vlaams Patiëntenplatform.
 • Evaringen Pediatrie/Neonatologie: meet de ervaringen van ouders van patiënten opgenomen op pediatrie/neonatologie volgens criteria vastgelegd door het Vlaams Patiëntenplatform.
 • Ervaringen Psychiatrische afdeling in algemeen ziekenhuis (PAAZ): hier worden alle vragen van de Vlaamse Patiëntenpeiling Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) getoond.

Interne enquêtes 

 • Patiënt Experience Measure en Patiënt Outcome Measure (PREM/PROM): meet de patiëntervaringen en uitkomsten binnen een bepaald zorgtraject.
  • Spoedgevallen: meet de ervaringen van patiënten die zorgverlening op spoed hebben gehad. Dit is een continue enquête waar ook andere ziekenhuizen aan mee werken. Dit biedt de mogelijkheid om te vergelijken en ervaringen te delen.
  • Verpleegeenheid Intensieve Zorgen: meet de ervaringen van de context.
  • Verpleegeenheid Gynaecologie-Materniteit: meet de ervaringen van moeders in hun zorgtraject.
  • ...

Neem deel aan een enquête

Hier vind je alle lopende enquêtes waar je momenteel aan kunt deelnemen. Alvast bedankt om je mening met ons te delen!