Indicator 4: Patiëntidentificatie

Belang

Fouten bij de identificatie van de patiënt kunnen voorkomen in alle fasen van de diagnose en behandeling.

Daarom krijgt iedere patiënt bij een hospitalisatie een armbandje rond de pols, waarop de persoonsgegevens van de patiënt staan. Dit identificatiebandje draagt men tijdens het gehele verblijf in het ziekenhuis. Zo kunnen de ziekenhuismedewerkers de patiënt op een veilige manier identificeren.

Ook zullen de zorgverleners tijdens het verblijf in het ziekenhuis vaak naar deze persoonsgegevens (naam, voornaam, geboortedatum) vragen. Zo kunnen ze deze vergelijken met de gegevens voor de patiënt zijn onderzoek, operatie, bloedafname, bloedtoediening, transport, enz.

Als het identificatiebandje omwille van welke reden ook verwijderd is, dan moet de patiënt dit altijd melden aan een zorgverlener zodat een nieuw identificatiebandje kan omgedaan worden. Op deze manier levert het ziekenhuis samen met de patiënt een bijdrage aan een optimale patiëntveiligheid.

Resultaten
Indicator 4


Interpretatie
In deze steekproef werden in totaal 40.331 patienten opgenomen.

Dankzij verbeteracties is over een periode van 4 jaar het aantal patiënten met een correct en volledig identificatiebandje in de ziekenhuizen van het Vlaams Ziekenhuisnetwerk KU Leuven toegenomen.

Deelnemende ziekenhuizen

AZ Sint-Lucas, AZ Glorieux, AZ Sint-Elisabeth, RZ Heilig Hart Tienen, AZ Diest, Sint-Franciskusziekenhuis, Mariaziekenhuis, AZ Damiaan, Jessa Ziekenhuis, AZ Sint-Blasius, AZ Sint-Maarten, AZ Turnhout, Imeldaziekenhuis, UZ Leuven, AZ Groeninge, OLV Ziekenhuis Aalst, Sint-Trudoziekenhuis, Ziekenhuis Oost-Limburg, Ziekenhuis Maas en Kempen

Definitie

Percentage van de patiënten dat een correct en volledig identificatiebandje draagt. Volledig = minstens 2 identificatieparameters zijn aanwezig (vb. naam, geboortedatum, identificatienummer, foto, barcode, enz.)

Teller: aantal patiënten dat een correct en volledig identificatiebandje draagt.
Noemer: totaal aantal gecontroleerde patiënten in het ziekenhuis.

Streefwaarde

Alle patiënten (dus 100%) dragen een correct en volledig identificatiebandje.