Resultaat indicatoren VznkuL

Optimalisatie van de kwaliteit van de patiëntenzorg is één van de doelstellingen van het Vlaams Ziekenhuisnetwerk KU Leuven (VznkuL). Hiervoor worden gezamenlijk verbeterprojecten opgezet. In het kader van deze verbeterprojecten worden kwaliteitsindicatoren gemeten. Er is reeds een jarenlange traditie om de resultaten binnen het VznkuL te vergelijken en te bespreken. Best practices worden uitgewisseld en guidelines worden opgesteld en ter beschikking gesteld van de netwerkziekenhuizen. Het doel van de indicatorenmeting is dus in de eerste plaats aantonen dat door het definiëren van verbeterpunten, intervisie en uitwisselen van best practices de kwaliteit kan verbeterd worden.

Daarnaast willen de leden van het VznkuL de resultaten van de kwaliteitsindicatoren publiceren en hiermee bijdragen aan de maatschappelijke verantwoording over de klinische performantie van ziekenhuizen. Het VznkuL publiceert daarom een geselecteerde set indicatoren. Deze indicatoren moeten voldoen aan volgende criteria:

  • valide en betrouwbare indicatoren;
  • die nuttig zijn voor de publieke verantwoording over hun klinische performantie en accreditering;
  • op basis van wetenschappelijke evidentie en internationale erkenning.

Het AZ Sint-Lucas Brugge neemt als lid van het VznkuL deel aan deze metingen. U vindt de resultaten van ons ziekenhuis terug door op onderstaande linken te klikken: