Resultaat indicatoren VIP²

Op initiatief van de Vlaamse overheid, het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, de Vlaamse Vereniging van Hoofdartsen en de ziekenhuiskoepel Zorgnet-Icuro werden in het kader van het "Vlaams Indicatoren Project voor Patiënten en Professionals" (VIP²) voor verschillende domeinen kwaliteitsindicatoren ontwikkeld voor de Vlaamse ziekenhuizen.

Er werd een basisset van kwaliteitsindicatoren bepaald, die klinische processen en resultaten meten. Vandaag kunnen wij u de gegevens m.b.t. de behandeling van borstkanker, handhygiëne, volledigheid van het geneesmiddelenvoorschrift, patiëntidentificatie, checklijst 'veilige heelkunde', rectumkankerpatiëntgerichtheid van de website en patiëntenervaringen aanbieden. U vindt hiervan een overzicht op de website www.zorgkwaliteit.be.

In de toekomst zullen er ook resultaten van andere behandelingen en ziekenhuisbrede indicatoren ter beschikking zijn.