Diabeteskliniek

De Diabeteskliniek is het aanspreekpunt voor alle vragen over diabetes mellitus. Het is een multidisciplinair team van artsen, diabeteseducatoren (verpleegkundigen en diëtist) en een psycholoog. Samen staan we in voor de opvolging, behandeling en educatie van patiënten met diabetes. We doen dit in samenwerking met eerstelijnszorgverstrekkers zoals de huisarts en thuisverpleging.

Elke medewerker levert vanuit de eigen deskundigheid een bijdrage aan een optimale behandeling, aangepast aan uw persoonlijke situatie.

Diabetes

Diabetes mellitus of suikerziekte is een chronische aandoening waarbij het bloedsuikergehalte verhoogd is. Er zijn verschillende soorten diabetes (type 1, type 2, zwangerschapsdiabetes ...). Voor elk van deze soorten zijn verschillende behandelingen nodig. 

Meer uitleg over diabetesLees meer over Meer uitleg over diabetes

Contact

  • Wij zijn elke werkdag bereikbaar van 08.30 tot 12.30 uur en van 14.00 tot 17.00 uur.
  • Als je problemen ondervindt met je diabetes, kan je ons telefonisch of via mail contacteren. Gelieve in de mail je naam, geboortedatum en telefoonnummer te vermelden zodat we je vlot kunnen verder helpen.
  • Voor dringende medische problemen buiten onze openingsuren, kan je terecht bij je huisarts of bij de dienst Spoedgevallen via 050 36 91 12 (24 uur op 24).

Praktische info

  • Maak steeds een afspraak.
  • Meld je eerst aan via één van de kiosken wanneer je toekomt in het ziekenhuis. Je ontvangt patiëntenstickers. Hiermee kun je je meteen naar je afspraak begeven. Op de stickers staat het routenummer naar de locatie van je raadpleging.
  • Kom steeds op tijd. Ben je toch te laat? Geef ons een seintje.
  • Kan je niet komen? Verwittig het secretariaat ten laatste 24 uur op voorhand om een wegblijftarief te vermijden.