Wifinetwerk

Bij je bezoek aan het ziekenhuis of bij een consultatie of opname in het ziekenhuis kan je gratis gebruik maken van het wifinetwerk van het ziekenhuis. Als je gebruik maakt van het ziekenhuis wifinetwerk, worden volgende gegevens verzameld:

  • Identificatienummer van je toestel 
  • Je surfgedrag

Deze gegevens worden niet gekoppeld aan je identiteit.

Waarom verzamelen we deze gegevens?

Het ziekenhuis verzamelt deze gegevens vanuit haar gerechtvaardigd belang om eventueel misbruik van het netwerk te voorkomen. Mochten er illegale activiteiten plaatsvinden vanuit ons wifinetwerk, dan kunnen we de toegang blokkeren van het apparaat waarmee je gebruik maakt van ons netwerk.

Worden deze gegevens met anderen gedeeld?

Deze gegevens worden in principe niet met anderen gedeeld, tenzij er op illegale wijze gebruik wordt gemaakt van het netwerk. In dat geval kunnen de gegevens worden doorgegeven aan de gerechtelijke overheden en desgevallend onze professionele raadgevers.

Hoe lang bewaren we deze gegevens?

De verzamelde gegevens worden na een jaar verwijderd.